Ruter

Anbefaler avlevering av «sporveisarkivene»

Åpenhet. Riksarkivet anbefaler at Ruter avleverer de historiske arkivene om kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Anbefalingen kommer etter henvendelse fra Kommunal-Rapport.no.
18.6 2013 09:05

Sporveis-arkivene skulle trolig vært avlevert

Åpenhet. Arkivene etter Oslo Sporveier og Stor-Oslo lokaltrafikk må enten ordnes for innsyn eller avleveres til Oslo byarkiv, mener arkivekspert. Riksarkivet er åpent for å vurdere problemstillingen.
6.5 2013 14:22

Godtar hermetisering av sporveisarkivene

Åpenhet. Arkivene som forteller hvordan flere titall milliarder kommunale kroner er blitt forvaltet, hemmeligholdes av Ruter AS. Oslo samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V) vil ikke bruke sin makt som eier for å stoppe selskapet.
5.2 2013 16:59

Ruter nekter å åpne sporveisarkivene

Åpenhet. Til tross for et krystallklart pålegg fra Fylkesmannen vil ikke Ruter behandle krav om innsyn i dokumenter fra de historiske sporveisarkivene.
4.1 2013 08:36

Sporveisarkivene må åpnes for innsyn

Åpenhet. Offentlighetsloven gjaldt for Oslo sporveier og Stor-Oslo lokaltrafikk, fastslår Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dermed må Ruter behandle krav om innsyn i selskapenes arkiver.
17.12 2012 12:31

Får ikke se granskingsrapport

Åpenhet. Samferdselskomiteen i Oslo har ikke rett til å be om å få granskingsrapporten fra Ruter om mulig korrupsjon, mener kommuneadvokaten i Oslo.
6.11 2012 08:17

Nekter å gi hemmelig rapport til Fylkesmannen

Åpenhet. Landets største kommunale kollektivselskap nekter å la Fylkesmannen vurdere om en granskingsrapport lovlig kan unntas offentlighet. Årsaken er at rapporten er forfattet av en advokat.
10.10 2012 11:13

Krever innsyn i hemmelig rapport

Etikk. Ap, SV og Frp i samferdselskomiteen i Oslo krever å få innsyn i en granskningsrapport fra Ruter om mulig korrupsjon.
18.9 2012 08:19

Feil vern av ansatte

Kommentar. Når styreleder Bernt Stilluf Karlsen i Ruter hemmeligholder en granskingsrapport for å verne ansatte, bør han få stoppsignal.
6.9 2012 14:59

«Ingen lovbrudd» i hemmelig rapport

Åpenhet. Det kommunale selskapet Ruter omsetter for over 5 milliarder kroner. En rapport som dokumenterer «klare forbedringspunkter» må likevel hemmeligholdes – av hensyn til de ansatte.
3.9 2012 08:49

Sider