samhandlingsreformen

Tror bruken av ø-hjelps­senger vil øke

Helse. Helseminister Bent Høie (H) tror bruken av øyeblikkelig-hjelp-senger i kommunene vil øke bare legene får tillit til at det er trygt å sende pasienter dit.
22.1 2016 13:28

Sjokk­regning for øye­blikke­lig hjelp

Helse. Bare en tredel av kommunenes plasser i tilbudet øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) blir brukt. Snittprisen per liggedøgn er tre ganger så høy som på sykehus, ifølge Riksrevisjonen.
13.1 2016 11:29

Langt igjen til målene i samhandlings­reformen

Helse. For lite kunnskap om pasientene som kommer, for dårlig samarbeid mellom stat og kommune, ubrukt kapasitet og for lite kompetanseutvikling er blant Riksrevisjonens konklusjoner om samhandlingsreformen.
12.1 2016 14:47

- Nye helse­kom­muner må bli større

Helse. Ambisjonene for de nye helsekommunene er så høye at de krever endringer i kommunestrukturen, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i Stortinget torsdag.
12.11 2015 15:59

24 prosent flere liggedøgn på sykehus i fjor

Helse. Etter kraftig fall i antall liggedøgn på sykehus etter at samhandlingsreformen ble innført, måtte flere utskrivningsklare pasienter bli liggende i vente på plass i hjemkommunen.
22.1 2015 09:49

Feller ingen tårer over kommunal medfinansiering

Helse. Med noen unntak har medfinansiering av sykehusene skapt lite entusiasme i kommunene. At ordningen forsvinner fra nyttår, utløser derfor heller ingen stor sorg.
16.12 2014 11:15

Får liten drahjelp til forebygging

Helse. Ordningen med kommunal medfinansiering av sykehus motiverer i liten grad kommunene til å satse på forebyggende helsetiltak. Det fastslår Rogaland Revisjon IKS i en forvaltningsrevisjon for Stavanger kommune.
8.5 2014 07:33

Råkjøring mot samhandlingsmålet

Kommentar. Helsedirektoratet la denne uka fram 200 sider med samhandlingsstatistikk. Den dokumenterer den to år gamle reformen på godt og vondt.
14.2 2014 11:07

Bekymret for tidlig utskrivning

Helse. Helsedirektør Bjørn Guldvog vil følge nøye med på om sykehusene skriver ut pasienter til kommunene for tidlig.
12.2 2014 14:36

Helsedirektøren: Samhandlingsreformen virker

Helse. Samhandlingsreformen er i ferd med å bli en kommunereform, slik Stortinget ønsket, viser nye nøkkeltall Helsedirektoratet la fram i dag.
12.2 2014 12:41

Sider