samisk

En pådriver for gode tjenester

Kommuneprofilen. Nav-leder Márjá Eira i Kautokeino er en pådriver for å gi brukerne gode tjenester på samisk.
29.11 2018 08:17

Sametingsrådet vil ha samisk i hele Norge

Skole. Alle norske kommuner hvor det bor samer må få ansvar for å legge til rette for samisk språk og språkopplæring, mener Sametingsrådet.
21.11 2012 08:37