skolegudstjeneste

Borgerlig sprik om skole­gudstjenester 

Politikk. Frp ønsker obligatorisk skolegudstjeneste, mens KrF vil at alle skal få et tilbud. Høyre og Venstre er verken enig med Frp eller KrF – og saken er igjen utsatt.
22.3 2018 08:49

Fylkesmannen griper inn i jule­samling på Voss

Skole. Voss-rektorenes planlagte obligatoriske julesamling med liturgi kan ikke skje uten fritaksmulighet for elevene, fastslår Fylkesmannen i Hordaland.
9.12 2016 08:59

Reagerer på kirke-undervisning med trosbekjennelse

Skole. Julesamlinger i kirken der presten leser sentrale kirketekster for elevene defineres som undervisning av Voss-rektorene. På kant med opplæringsloven, mener Human-Etisk Forbund.
2.12 2016 10:37

Ber statsministeren avklare skole­guds­tjenester

Skole. Human-Etisk Forbund ber i et brev statsministeren avklare om det skal være forskjell på religionsutøvelse og religionsundervisning i skolen.
30.11 2016 14:51

Leser trosbekjennelsen på jule­samling

Skole. Prestene i Voss planlegger å lese opp både Fader vår, Trosbekjennelsen og Velsignelsen på det som ifølge Voss-skolene skal være en julesamling fri for bønn og forkynning.
2.12 2016 10:29

Departementet holder fast på påmelding til skole­guds­tjenester

Skole. Kunnskapsdepartementet vil ikke etterkomme Kirkerådets ønske om å droppe ordningen med aktiv påmelding til skolegudstjenester.
16.3 2016 08:47

Færre elever på jule­guds­tjeneste

Skole. Færre skolebarn møter opp på skolegudstjenestene i Trondheim etter det kom krav om aktiv påmelding. Flere skoler nekter å rette seg etter praksisen fordi de frykter tomme kirkebenker.
17.12 2015 08:39

– Lærere kan tvinges til å være med på gudstjeneste

Skole. Lærere i grunnskolen må være med på skolegudstjenester. De kan ikke be om fritak slik elevene kan, slår kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fast.
10.12 2015 08:57