Spesialundervisning

Sanner opprettholder retten til spesialundervisning

Skole. Regjeringen går imot innstillingen fra Nordahlutvalget, og viderefører den lovfestede retten til å få spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.
24.6 2019 16:09

Store forskjeller i spesialundervisning

Skole. Antall barn og unge med spesialundervisning varierer sterkt etter hvor de bor. Forklaringen kan være ulike vurderinger og tolkninger fra kommune til kommune.
10.10 2018 08:24

Vil teste alle elever ved skole­start

Skole. Skoler skal teste alle elever i lesing og sosiale ferdigheter rett etter skolestart, foreslår Nordahl-utvalget. Det bifaller Asker kommune, men ikke KS.
27.7 2018 12:57

Uenige om rettighet for svake elever

Skole. KS går imot forslaget fra Nordahl-utvalget om å fjerne retten til spesialundervisning. De fleste av kommunene som hittil har gitt høringssvar, er for.
26.7 2018 12:23

Foreslår å fjerne retten til spesial­undervisning

Skole. Et utvalg vil fjerne dagens individuelle rett til spesialundervisning, legge ned PPT-tjenesten og omorganisere Statped.
4.4 2018 12:44

Nær 50.000 elever får spesial­undervisning

Skole. Andelen elever som får spesialundervisning er stabil, men det er fortsatt store forskjeller mellom kommunene. I Søndre Land gikk andelen ned med 29 prosent i fjor. Sjekk din kommune her.
16.3 2018 09:54

Nær løsning på gutte­mysterium

Skole. NTNU har funnet deler av svaret på hvorfor hele 68 prosent av de som får spesialundervisning er gutter.
1.3 2018 10:56

Ny ekspert­gruppe skal gi råd til skoler og barnehager

Oppvekst. Hvordan bedre tilbudet til barn som trenger ekstra hjelp i skoler og barnehager? Det skal en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe nå gi svar på.
6.3 2017 13:42

Barne­ombudet bekymret for spesial­undervisningen

Skole. Barn i norske skoler får ikke spesialundervisningen de har krav på, ifølge en ny rapport fra Barneombudet. Kunnskapsministeren lover å følge opp. 
6.3 2017 08:46

Ber Isaksen sørge for like­stilling i skolen

Skole. 68 prosent av elevene som får spesialundervisning er gutter. Det gjør likestillingsombudet bekymret.
5.1 2016 15:29

Sider