Statsbudsjettet

Oljekommuner må ta 40 prosent av skattetapet

Økonomi. 100 sykehjemsplasser kan forsvinne om regjeringen får flertall for forslaget om å endre eiendomsskatten, advarer ordfører.
24.10 2017 08:35

Hør mer om stats­budsjettet

Podkast. Endringer i eiendomsskatt, nye signaler om momskompensasjon og veksten i frie inntekter er noe av det som diskuteres i ukas podkast fra Kommunal Rapport.
12.10 2017 16:13

KS venter gode resultater i år og neste år

Økonomi. Nye anslag fra KS tilsier at kommunesektoren får gode netto driftsresultater både i år og neste år. Det blir i så fall første gang i moderne tid at sektoren har vedvarende høye overskudd.
5.10 2016 12:09

Håp om budsjett­enighet på Stortinget

Økonomi. De borgerlige budsjettforhandlingene er i sluttfasen. Et avtaleutkast kan bli lagt fram under gruppemøtene senere i dag
18.11 2015 13:24

Belønner vekst

Kommentar. Regjeringen viderefører en klar linje i kommunalpolitikken, og gir et frampek om hva kommunene kan vente når inntektssystemet skal endres neste vår.
8.10 2015 08:50

- Rimelig at kommunene tar skattesvikten

Politikk. Kommunene får beholde økte skatteinntekter, og derfor er det ikke urimelig at de tar kostnaden når de svikter, sa kommunalminister Jan Tore Sanner i Stortingets spørretime i dag.
15.10 2014 13:48

Vil ha selskapsskatt fra 2015

Politikk. De fire borgerlige partiene på Stortinget ber regjeringen foreslå selskapsskatt og mindre skatteutjevning i kommuneproposisjonen i mai, med virkning i budsjettet for 2015.
5.12 2013 09:30

Setter blåflekker på budsjettet

Kommentar. Den største «blåflekken» regjeringen setter på kommuneøkonomien neste år, er omdisponeringen av penger fra regional utvikling til veier.
8.11 2013 15:46

KS ber Stortinget om hjelp

Politikk. KS setter sin lit til at Stortinget forbedrer regjeringens tilleggsbudsjett.
8.11 2013 13:47

280 mill. mer til fylkesveier

Politikk. Den blå regjeringen øker kommunenes frie inntekter med 280 millioner mer enn de rødgrønnes budsjett. Pengene tas fra regional utvikling og går til fylkesveier.
8.11 2013 10:31

Sider