strandsonen

Ble varslet om mulig korrupsjon alt i 2015

Styring. Rådmannen i Tjøme har beordret full gransking av byggesaksavdelingen, etter påstander om tette bånd mellom et arkitektfirma og byggesakslederen, samt at han har hatt eget rådgivningsfirma.
7.8 2017 10:12

Mener høye verdier koblet med stor makt gir fare for korrupsjon

Plan og stedsutvikling. Lars M. Haugen varslet i 2015 politikere og administrative ledere om det han mente var forskjellsbehandling og «klokkeklare tegn på korrupsjon» i Tjøme kommune.
7.8 2017 10:13

Stadig mer av strand­sonen forsvinner for folk flest

Energi og miljø. Byggeaktiviteten har avtatt langs 100-metersbeltet langs kysten. Likevel er stadig mindre av strandsonen tilgjengelig.
6.7 2016 12:47

Gransker strandsonebygg

Administrasjon. Austevoll kommune vil granske seg selv etter at en utbygger fikk tillatelse til å oppføre naust og landbruksbygg som skal ha blitt til hytter.
8.11 2011 08:12