tariffoppgjøret 2018

Akademikerne bryter for­handlingene i Oslo

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Akademikerne bryter forhandlingene i Oslo og krever endring av et utdatert lønnssystem. Oppgjøret går nå til mekling.
1.5 2018 10:20

Enighet i kommune­oppgjøret

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. KS ble enige om en forhandlingsløsing med LO, Unio, YS og Akademikerne i tariffoppgjør få minutter før fristen ved midnatt.
1.5 2018 09:43

Vil belønne helgearbeid

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. KS vil belønne helgearbeid i det konkrete økonomiske tilbudet de la fram i tariffoppgjøret i dag. Målet er flere heltidsstillinger. 
25.4 2018 16:26

Tøyer rammen i industrien

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Det er små penger å forhandle om i kommuneoppgjøret, og derfor følger arbeidstakerorganisasjonene Unio og mener rammen i frontfaget kan tøyes litt. 
11.4 2018 15:06

KS vil følge frontfaget

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Unio vil sprenge lønnsrammen privat sektor ble enige om i helgen, men KS legger til grunn at den skal følges. I dag starter tariffoppgjøret i kommunesektoren.
10.4 2018 15:28

Lønnsveksten 2,5 prosent i 2017

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Både i privat og offentlig sektor var lønnsveksten 2,5 prosent i 2017, viser Teknisk beregningsutvalgs (TBU) rapport i forkant av tariffoppgjøret.
26.2 2018 14:23