Taushetsplikt

Solberg: Lærere har taushets­plikt

Flyktninger og integrering. Statsminister Erna Solberg (H) sammenlikner reiser til hjemlandet for flyktninger med tyvfiske og svart arbeid, men påpeker at lærerne har taushetsplikt om det de får vite i klasserommet.
7.8 2017 11:09

Overrasket over revisjonens styre

Ledelse. Styret i Kommunerevisjon IKS har ikke koblet inn Fylkesmannen før det i dag behandler påstander om brudd på taushetsplikten. – Veldig overraskende og rart, sier ordfører Eivind Brenna (V) i Vestre Slidre. 
3.7 2017 08:09

Avviser at kritikk opp­hever taushets­plikt

Jus. – Jeg har svært vanskelig for å se at en rådmanns kritikk av revisjonen opphever revisjonens taushetsplikt om opplysninger av en helt annen karakter. (OPPDATERT)
23.6 2017 08:25

Revisor­forbundet forsvarer deling av private eposter

Ledelse. – Revisjonssjef Åge Sandsengen har ikke brutt taushetsplikten, skriver Norges Kommunerevisorforbund i et brev til kontrollutvalget i Sør-Aurdal. Forbundet går god for at revisoren spredte fire år gammel privat e-post.
21.6 2017 19:03

– Fylkes­mannen må av­klare taus­hetsplikt

Ledelse. – Det eneste som kan rette opp tilliten til kommunerevisjonen, er at styret ber Fylkesmannen avklare hvilke opplysninger som kan offentliggjøres.
31.5 2017 16:53

Mener revisjons­sjef brøt taushetsplikten

Jus. To jusseksperter mener revisjonssjefen i Valdres brøt taushetsplikten da han spredte private opplysninger til mediene.
30.5 2017 09:38

Ber jurist avklare om taushetsplikten ble brutt

Ledelse. Revisjonssjef Åge Sandsengen skal selv innhente en juridisk vurdering av om dokumentene han sendte pressen, inneholder taushetsbelagte opplysninger. 
22.5 2017 12:36

Krever redegjørelse fra revisjonssjef

Ledelse. – Det er grunnleggende viktig at vi har tillit til revisjonen, sier ordfører Eivind Brenna (V) i Vestre Slidre, som vil be om en redegjørelse for representantskapet i Kommunerevisjon IKS.
19.5 2017 10:33

Taushet om det som ikke er "almin­nelig kjent" for upresist

Bernt svarer. Formuleringen «andre forhold som ikke er alminnelig kjent» er altfor upresis til å kunne brukes i en taushetserklæring, mener jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.  
31.10 2016 11:37

Ga ut taushetsbelagte opplysninger om egen ansatt

Åpenhet. Sykehjemsetaten brøt taushetsplikten da personlige opplysninger om en navngitt arbeidstaker ble gitt ut, fastslår Fylkesmannen. Men hvorvidt arbeidstakeren får en unnskyldning, er uklart.
8.6 2015 09:46

Sider