Kommunestruktur

15 nye med intensjons­avtale

Kommunestruktur. Over halvparten av Kommune-Norge har nå inngått intensjonsavtale om sammenslåing. 15 nye har kommet til i denne amputerte uka.
6.5 2016 09:29

Vil ha Fylkesmannen til Leikanger i ny region

Politikk. Hvis Hordaland og Sogn og Fjordane blir ett fylke bør Fylkesmannen være i Leikanger, mener stortingsrepresentant André Skjelstad (V) og Venstres fylkeslag i Sogn og Fjordane.
6.5 2016 13:22

Lovfester sammen­slåing av kirkeråd

Kommunestruktur. Når kommuner slår seg sammen må kirkelige fellesråd gjøre det samme. Nå blir dette lovregulert.
6.5 2016 10:23

Viktig bok i reform­debatten

Debatt:Boken «Folkestyre eller elitestyre» utfordrer mange av konklusjonene i utredningen til regjeringens ekspertutvalg for kommunereformen.
3.5 2016 10:59

Anbe­faler fra seks til ni kom­mun­er i Bus­ke­rud

Kommunestruktur. Helen Bjørnøy i Buskerud var i dag først av fylkesmennene med en foreløpig tilråding om kommunestrukturen i fylket.
2.5 2016 15:09

Tror fort­satt på stor­kom­mune

Kommunestruktur. Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) tror fortsatt det er mulig å danne en storkommune på Romsdalshalvøya.
27.4 2016 10:53

Mindre pisk, flere gul­røt­ter

Økonomi. Høyre, Frp og Venstre modererer høringsforslaget til nytt inntektssystem og er blitt enige om flere gulrøtter for sammenslåing.
21.4 2016 16:01

Sammen­slå­ing i Sunn­fjord

Kommunestruktur. Som de første i fase to av kommunereformen vedtok tre kommuner i Sunnfjord å slå seg sammen denne uka. 
2.5 2016 08:11

Flere avtaler i Nord-Norge

Kommunestruktur. Kommunereformen går framover i Nord-Norge, med fire nye intensjonsavtaler siden forrige oppdartering av reformkartet.
22.4 2016 19:07

19 nye eni­ge om av­ta­ler

Kommunestruktur. Seks nye intensjonsavtaler om sammenslåing, med til sammen 19 kommuner, er blitt landet den siste uka.
15.4 2016 15:27

Avta­ler om to nye stor­kom­muner

Kommunestruktur. Intensjonsavtaler om nye storkommuner rundt Orkdal og Arendal er inngått denne uka. En ny kommune i Sunnfjord tar form etter folkeavstemningene mandag.
8.4 2016 15:38

Ny kommune­struktur – rekke­følgen bør snus

Debatt:Kommunalministeren lover bedre tjenester, bedre arealbruk, robuste kommuner og et styrket lokaldemokrati om kommunene slår seg sammen. Men hva vet vi om sammenhengen mellom målene og kommunestrukturen?
13.4 2016 08:54

Bok mot kommune­reformen

Kommunestruktur. Samlet krutt mot sammenslåinger mellom to permer.
12.4 2016 11:13

150 kommu­ner enige om av­taler

Kommunestruktur. Nå er det for første gang flere som er ferdige med å forhandle om sammenslåing – 150 kommuner – enn som holder på. Nå er det tid for folkemøter, innbyggerundersøkelser og folkeavstemninger.
1.4 2016 16:01

Smerter å gi opp Stav­anger-navnet

Kommunestruktur. Stavanger-politikerne var minst fornøyd med den ferske sammenslåingsavtalen med Sandnes og Sola på det felles formannskapsmøtet onsdag kveld.
31.3 2016 11:06

Støre ber politikere lytte til folke­avstemninger

Kommunestruktur. Lokalpolitikere må høre på hva befolkningen sier i folkeavstemninger om kommunesammenslåinger, mener Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.
4.4 2016 08:45

Enighet om stor­kom­munen Åle­sund

Kommunestruktur. Ti kommuner på Sunnmøre, med Ålesund som senter, ble enige om en intensjonsavtale tirsdag. Det er den største endringen på denne ukas reformkart.
18.3 2016 11:44

Folket trenger ikke velge nye kommune­styrer

Kommunestruktur. Regjeringen holder fast på forslaget om at kommunestyret i en sammenslått kommune kan velges blant medlemmene i dagens kommunestyrer.
29.3 2016 14:08

Annen­hver kommune vil holde folke­avstemning

Kommunestruktur. Nesten 200 kommuner har bestemt seg for å avholde folkeavstemning om å slå seg sammen med naboen. I et flertall av kommunene er trolig svaret gitt på forhånd.
29.3 2016 10:45

– Bruk eit eksis­terande stad­namn

Kommunestruktur. Leira, Frostating, Nedre Sirdal, Sunnmøre, Asak, Holt, Sunnfjord, Gvart, Sør-Østen. Eller kva med Arendelle? Bruk eit eksisterande stadnamn, seier Språkrådet.
29.3 2016 09:15

Nøtterøy og Tjøme blir Færder

Kommunestruktur. Nøtterøy og Tjøme kommuner får grønt lys fra kongen til å slå seg sammen og danne felleskommunen Færder. Også kommunene Hof og Holmestrand slår seg sammen.
18.3 2016 13:03

Brudd i for­hand­lingene

Kommunestruktur. Verdal brøt onsdag kveld forhandlingene med Levanger og Frosta om en intensjonsavtale om sammenslåing.
17.3 2016 11:17

Snu­opera­sjon om fylkes­sammen­slåing

Kommunestruktur. Ap i Oslo og Akershus har fått inn i partiets program at fylkene bør slås sammen til én region, men nå takker byregjeringsleder Raymond Johansen (Ap) nei til invitt fra Akershus.
17.3 2016 11:21

Avtaler om «Nye» Kristiansand og Harstad

Kommunestruktur. Ordførerne i fem kommuner rundt Kristiansand og sju rundt Harstad signerte i går intensjonsavtaler om sammenslåing.
10.2 2016 10:41

Mener periferi­kommuner tenker for smått

Kommunestruktur. Frivillige sammenslåinger gir ikke et balansert kommunesystem, mener strukturekspert Geir Vinsand. Han er bekymret for kommuner som Tønsberg som blir valgt bort av mindre naboer, og dermed ikke har ekspansjonsmuligheter.
9.2 2016 09:20

Fler­tall for sam­men­slåing

Kommunestruktur. Litt over halvparten av innbyggerne i Sør-Trøndelag sier ja til kommunesammenslåing, viser ny, stor undersøkelse.
8.2 2016 11:46

Nye Larvik er vedtatt

Kommunestruktur. Regjeringen bestemte i dag å slå sammen Larvik og Lardal kommuner fra 2018. Det blir ikke ekstraordinært kommunevalg.
5.2 2016 15:31

Drama i Sogn

Kommunestruktur. Sogndal og Årdal har brutt forhandlingene om en storkommune. Nå fortsetter forhandlinger om andre alternativer.
5.2 2016 11:03

Vestoppland kan bli ny kommune

Kommunestruktur. En storkommune i Oppland kan snu premissene for sammenslåingsdebatten i Innlandet, mener ordfører.
5.2 2016 08:29

Åtvarer mot at nynorsken kan tape i saman­slåingar

Kommunestruktur. Uroa ordførar får støtte i kampen for å ta vare på nynorsken i samband med kommunereforma.
2.2 2016 09:02

20 nye forhandler om sammen­slåing

Kommunestruktur. Nok en travel uke i arbeidet med kommunereformen. Bare sist uke har 20 flere kommuner kommet i forhandlingsfasen. I Porsgrunn er det derimot stopp, til protester fra Fylkesmannen.
5.2 2016 12:11

135 på vei mot sammen­slåing

Kommunestruktur. Nær en tredel av kommunene forhandler om sammenslåing eller har allerede levert sin søknad. Det er status før kommunereformens avgjørende halvår, viser vårt reformkart. Sjekk din kommune på vårt interaktive kart.
21.1 2016 10:38

Sammen for større helse­kommuner

Helse. – Kommunereformen og primærhelsemeldingen er siamesiske tvillinger. Gode helsetjenester krever større og sterkere kommuner, framholdt helseminister Bent Høie og kommunalminister Jan Tore Sanner på helsekonferanse i formiddag.
20.1 2016 13:13

Tjøme og Nøtterøy søker om sammen­slåing

Fem søknader fikk kommunalminister Jan Tore Sanner i fase 1 av strukturrefomen. De fleste er fra Vestfold, så også den siste søknaden som kom fra Tjøme og Nøtterøy.
25.1 2016 14:16

Sørum, Fet og Skedsmo jobber seg sammen

De tre ordførerne har gitt klarsignal for å jobbe med en intensjonsavtale.
22.1 2016 13:44

Ørsta og Volda starter forhandlinger

De to kommunene i Møre og Romsdal skal lage en intensjonsavtale som folket skal ta stilling til den 19. mai.
22.1 2016 12:04

Nærmere en stor­kommune på Jæren

Torsdag signerte ordførerne i de tre kommunene på Jæren en intensjonsavtale om å slå seg sammen. Den 26. april blir det folkeavstemning.
21.1 2016 13:44

Moss og Rygge for­handler om sammen­slåing

Torsdag startet forhandlingene om sammenslåing mellom Østfold-kommunene Moss og Rygge. Arbeidet skal avsluttes 20. april.
21.1 2016 13:28

Sanner bruker Fylkes­mannen som brekk­stang

Politikk. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) lover at en felles trøndersk fylkesmann skal ha hovedsete i Steinkjer, om trøndelagsfylkene først slår seg sammen.
15.1 2016 08:58

Så langt er de kom­met i Nord-Trøndelag

Kommunestruktur. Flere kommuner i Nord-Trøndelag skal nå i gang med intensjonsavtaler om sammenslåing, viser Fylkesmannens statusrapport som ble lagt fram i dag.
13.1 2016 12:01

Ett steg nærmere nytt Kristiansand

Kommunestruktur. Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen og Søgne har lagd utkast til intensjonsavtale. - Det sier seg nesten selv at navnet blir Kristiansand, sier prosjektlederen.
6.1 2016 11:30

Reform også i valg­kampen

Kommunestruktur. Det politiske arbeidet med kommunereformen har stoppet litt opp i valgkampen, men noen steder tas det avgjørende beslutninger, viser vårt reformkart.
4.9 2015 09:04

Lover nye oppgaver og sammenslåingsstøtte

Kommunestruktur. Mer planlegging og regulering og mer helhetlig ansvar for barnevernet. Det er eksempler på oppgaver kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil gi til kommunene i forbindelse med kommunereformen.
15.8 2014 12:46

Skal utrede regioner

Kommunestruktur. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) setter nå i gang utredningen om et regionalt folkevalgt nivå, slik Stortinget vedtok før sommeren.
13.8 2014 10:53

Folkeavstemning på martnan

Kommunestruktur. Det ble stort flertall for ny kommune da rådmannen i Nærøy avholdt en uformell folkeavstemning på Kolvereid-dagene i helga.
11.8 2014 11:33

Vedum lover kamp mot regjeringens kommuneplan

Kommunestruktur. Regjeringens planer om å slå sammen kommuner vil innebære enorme endringer og føre til en veldig stor sentralisering av tjenester, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.
25.8 2014 16:35

Fikk nei til å utsette kommunevalg

Kommunestruktur. Kommuner som vil slå seg sammen raskere enn kommunereformen, får ikke lov til å utsette kommunevalget til 2016, fastslår kommunalminister Jan Tore Sanner (H).
27.8 2014 14:14

Stor fart i kommunereformen - 110 utreder nå

Kommunestruktur. Kommunereformen er vedtatt i Stortinget. Fra høsten må alle kommuner utrede sammenslåing. 110 er i gang allerede – nesten dobbelt så mange som i april.
28.7 2014 10:55

Inviterer til reform

Kommunestruktur. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har nå sendt brev til alle landets ordførere med invitasjon til å delta i kommunereformen.
27.8 2014 14:29

LO til kamp mot kommunereformen

Kommunestruktur. Med Fagforbundet i spissen, varslet LO Kommune kamp mot kommunereformen på sin store konferanse i dag. De vil med i lokale utredninger.
4.9 2014 14:29

Oslo-status gulrot i Akershus

Kommunestruktur. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland tror muligheten for Oslo-status vil være en gulrot for å danne storkommuner i Akershus.
3.9 2014 15:45

Frykter å bli overkjørt

Kommunestruktur. – Fylkesmannen må komme ut til hver enkelt kommune og hjelpe oss ordførere med å få fotfeste når det gjelder kommunereformen, sier ordfører Harald Adolfsen i Værøy.
4.9 2014 14:38

90 flere er i gang med strukturarbeid

Kommunestruktur. Ni av ti kommuner har startet arbeidet med kommunereformen, men tempo og intensitet varierer kraftig. Sjekk vårt oppdaterte kart her.
2.2 2015 08:46

Foreslår ett Stor-Grenland

Kommunestruktur. Geir Vinsand i NIVI analyse anbefaler politikerne i Grenland-distriktet å slå sammen hele sju kommuner til én. Det trenger ikke ødelegge kulturen på småstedene, hevder han.
9.9 2014 08:44

Stort flertall for storkommuner

Kommunestruktur. I en ny meningsmåling svarer 52 prosent at de er positive til kommunesammenslåinger. Bare 27 prosent sier de er negative.
2.9 2014 08:22

Splittet Jevnaker ser til Ringerike

Kommunestruktur. En storkommune på Hadeland kan bli betraktelig mindre etter at et knapt flertall i formannskapet i Jevnaker heller ønsker å se mot Ringerike.
3.9 2014 14:18

250 kommuner har startet reformarbeidet

Kommunestruktur. 250 kommuner er i gang med kommunereformen: Utredning av struktur er vedtatt, pågår eller er ferdig.
24.10 2014 19:11

199 i gang med kommunereformen

Kommunestruktur. 199 kommuner er i gang med å utrede sammenslåing, eller de planlegger å gjøre det, viser vårt reformkart. I løpet av høsten skal alle begynne å utrede.
21.8 2014 14:19

Travelt reformutvalg i gang

Kommunestruktur. Ekspertutvalget for kommunereformen hadde sitt første møte i dag. Til 24. mars skal kriterier og prinsipper for en ny kommunestruktur være på plass.
14.1 2014 15:19

100 Ap-ordførere går mot tvang

Kommunestruktur. To av tre Ap-ordførere har undertegnet et opprop mot en "skjebnestyrt" sammenslåing av kommuner. De krever at partiet står fast på sitt landsmøtevedtak om frivillighet.
8.5 2014 08:52

Fornøyd med dagens kart

Kommunestruktur. En ny utredning om tilstanden i deler av Indre Østfold sier ingenting om mulighetene for en storkommune. Samarbeidet er bra nok som det er, ifølge rapporten.
9.5 2014 13:37

Varaordfører refser ordføreren

Kommunestruktur. Varaordfører Fred Eliassen (Ap) i Steigen beskylder ordfører Asle Schrøder (Sp) for ikke å gjøre jobben sin før kommunereformen. – Tull, svarer ordføreren.
9.5 2014 10:21

Regjeringen gir tidsfrist for sammenslåingsvedtak

Kommunestruktur. Regjeringen har gitt norske kommuner frist til våren 2016 med å ha sine vedtak om sammenslåing klare. Året etter ser regjeringen for seg at kommuner kan bli slått sammen ved bruk av tvang.
5.5 2014 08:26

Glåmdalen skal utrede

Kommunestruktur. De sju kommunene i Glåmdalen gikk torsdag kveld inn for å utrede kommunestrukturen i regionen.
25.4 2014 10:01

Regioner kan overta sykehusene

Politikk. Kommunereformen bør også overføre nye oppgaver fra staten til det regionale nivået, mener KS og fylkeskommunene.
20.5 2014 07:39

- Ekspertutvalget vil sette fart i debatten

Kommunestruktur. Ordførere i referansegruppa for kommunereformen mener innbyggertall alene ikke bør avgjøre kommunestørrelsen. Geografi-kriteriet må også vektlegges.
26.3 2014 15:59

Sanner vil ha tvungne sammenslåinger i 2017

Kommunestruktur. Kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner (H) ser for seg at flere av landets kommuner blir tvunget til sammenslåinger i 2017.
2.5 2014 08:30

Vil ikke bli hvit flekk på kartet

Kommunestruktur. Brønnøy-rådmannen frykter at Sør-Helgeland skal bli den siste hvite flekken på norgeskartet, hvor sammenslåing ikke diskuteres. Kommunal-Rapport.no kart over status for det "nye" Kommune-Norge viser at det er stadig færre kommuner uten debatt.
24.4 2014 08:58

Sanner: Øykommuner må også diskutere

Kommunestruktur. Små øykommuner håper de kan vri seg unna kommunereformen. Men kommunalministeren sier at også de må vurdere hva tjenestetilbudet er best tjent med.
24.4 2014 11:07

– Et angrep på folkestyret

Kommunestruktur. Blir 300 kommuner borte, er det et alvorlig angrep på folkestyret, mener leder Ole Gustav Narud i Lokalsamfunnsforeningen. Han beskylder ekspertutvalg for å ha levert bestillingsverk.
24.4 2014 11:10

Øykommuner mot sammenslåing

Kommunestruktur. Åtte øykommuner kjemper for å slippe sammenslåing. De mener dette vil være kroken på døra for livet på øya.
23.4 2014 09:19

Vil gi fra seg makta for å få fart på kommunereformen

Kommunestruktur. Høyre-ordførerne Thore Vestby (Frogn) og Erik Unaas (Eidsberg) mener en ekstern gruppe, Fylkesmannen og KS bør ta ledelsen i kommunereformarbeidet.
2.4 2014 08:29

Nyttig idealstørrelse

Kommentar. Ekspertutvalgets rapport setter opp en idealstørrelse på en robust kommune, som må brynes mot mulighetene for et bredt politisk flertall.
1.4 2014 12:21

Mulig kommune-kart

Kommunestruktur. Kart: Regjeringens ekspertutvalg foreslår å kutte antall kommuner fra dagens 428 til ned mot 100. Slik kan Kommune-Norge se ut om ekspertene får det som de vil.
1.4 2014 13:20

Ned mot 100 kommuner

Kommunestruktur. Antall kommuner bør ned mot 100, mener ekspertutvalget for kommunereformen i sin rapport.
31.3 2014 11:45

Ja og nei til sammenslåing

Kommunestruktur. Klart flertall for sammenslåing i Ørland, like klart flertall mot i Bjugn. Dermed stanser prosessen.
24.2 2014 23:36

11 har startet forhandlinger

11 kommuner har startet forhandlinger om sammenslåing, viser denne oppdateringen av reformkartet.
1.4 2015 09:13

Ap har reformnøkkelen

Kommentar. Kommunereformen som ble presentert onsdag kan bli én måned gammel, eller den kan leve i flere tiår. Arbeiderpartiet avgjør.
14.5 2014 17:47

Sp: Nå har Sanner tatt fram pisken

Politikk. – Vil du ikke, så skal du, er Sanners beskjed til norske kommuner, sier Heidi Greni (Sp) om regjeringens kommunereform.
14.5 2014 14:35

Frist: Juni 2016

Politikk. Juni 2016 er fristen regjeringen gir kommunene for å vedta kommunesammenslåinger.
14.5 2014 11:36

Høyre åpne for regioner

Kommunestruktur. Høyre er åpne for å utrede større regioner som en del av et bredt forlik om kommunereformen. Det kan bli viktig for å få med Arbeiderpartiet.
15.5 2014 12:17

Laget «kjærlighetsmodell» for sammenslåing

Kommunestruktur. Finnmark pluss Troms er sant, forholdet mellom Troms og Nordland er ikke like hett. Professor Sigbjørn Sødals «kjærlighetsmodell» viser vei i kommunereformen.
16.5 2014 11:48

- Gi storbykommuner Oslo-status

Kommunestruktur. Bergen, Trondheim, Stavanger og kanskje 20 store byområder bør få fylkeskommunale oppgaver, slik Oslo har. Det foreslår NTNU-professor Jørn Rattsø i en ny utredning.
21.5 2014 15:19

Ekspertutvalg svarer på kritikk

Kommunestruktur. For første gang svarer Ekspertutvalget for kommunereformen på kritikk mot det faglige innholdet i rapporten som ble lagt fram i mars.
4.6 2014 10:13

Folk i Stokke velger Sandefjord

Kommunestruktur. I kampen om Stokke-innbyggernes gunst seirer Sandefjord – Tønsberg taper. Det er det overraskende resultatet i ny undersøkelse.
2.6 2014 16:50

Stortinget vil erstatte fylkeskommunene med regioner

Kommunestruktur. Stortinget vil be regjeringen om å gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene med tanke på å opprette et nytt regionalt nivå.
11.6 2014 08:10

Misliker Ap-stempelet «tvangsreform»

Kommunestruktur. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) er fornøyd med at Ap støtter store deler av kommunereformen, men liker dårlig at nestleder Helga Pedersen kaller det en tvangsreform.
13.6 2014 11:28

Ikke forlik med Ap om kommunereformen

Kommunestruktur. Det blir ikke noe bredt forlik med Ap om kommunereformen, slik kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har ønsket. Ap går imot det de mener er omfattende bruk av tvang.
11.6 2014 08:09

Vil likestilles med Fylkesmannen

Kommunestruktur. KS er kritisk til den ledende rollen regjeringen har gitt fylkesmennene i kommunereformen. Landsstyret krever nå et likeverdig samarbeid.
28.5 2014 16:18

– Oppmuntrende svar fra ordførerne

Kommunestruktur. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) er godt fornøyd med ordførernes reaksjoner på kommunereformen i Kommunal Rapports undersøkelse.
30.5 2014 11:23

Kommunesammenslåing = 6,2 milliarder kroner

Kommunestruktur. Omstillingstilskuddene til kommunene i forbindelse med kommunereformen kan bli 6,2 milliarder kroner. Det viser utregninger fra NIVI analyse.
30.5 2014 11:04

Vil vurdere Oslo-status til storbyer

Kommunestruktur. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil vurdere å gi storbyområdene Oslo-status, slik økonomiprofessor Jørn Rattsø foreslo sist uke.
28.5 2014 11:16

Flertallet er for sammenslåing i Telemark

Kommunestruktur. To tredjedeler av politikerne i Telemark er positiv til kommunesammenslåing, viser en ny undersøkelse.
8.8 2014 10:21

Skal utrede sammenslåing i Numedal

Kommunestruktur. De tre kommunene i Numedal er enige om å utrede sammenslåing, men frykter de likevel blir for få innbyggere og holder flere muligheter åpne.
4.7 2014 11:13

Støtter målrettete utredninger

Kommunestruktur. KS mener det er fornuftig å begrense og målrette utredninger av kommunesammenslåinger, slik Kommunaldepartementet nå legger opp til.
7.7 2014 09:20

Avslår støtte til utredninger

Kommunestruktur. Tre av fem søknader om støtte til å utrede kommunesammenslåinger er de siste ukene blitt avslått av Kommunaldepartementet.
7.7 2014 09:33

Vil ha færre enn 15 kommuner i Troms

Kommunestruktur. Fire av fem fylkespolitikere i Troms vil kutte mellom 10 og 20 kommuner.
4.7 2014 09:25

Stanser støtte til utredninger

Kommunestruktur. Kommunaldepartementet vil ikke gi støtte til nye utredninger om kommunesammenslåing, men gi kommunene verktøy og veiledning til å lage egne «utfordringsbilder».
3.7 2014 15:10

Første forhandling om sammenslåing

Kommunestruktur. Kommunereformen har fått sin første sammenslåingsprosess. Onsdag starter forhandlingene mellom Stokke og Sandefjord. Andebu er også med, foreløpig med en armlengdes avstand.
24.6 2014 16:34

Sanner: Kommunene viser lederskap

Kommunestruktur. Kommunalministeren er meget fornøyd med at det har kommet til 50 nye kommuner som utreder kommunesammenslåing. Sjekk statusen for alle kommunene her.
26.6 2014 07:59

«Rik» fjellbygd vil bryte ut

Kommunestruktur. Røldølingene vil ta med seg rundt 60 kraftmillioner til Rogaland – vekk fra Odda kommune og Hordaland fylke.
8.7 2014 11:19

Inviterer på nytt til storkommune i Aust-Agder

Kommunestruktur. For to år siden fikk Risør liten respons fra nabokommunene i Aust-Agder og Telemark om invitasjon til storkommune. Nå forsøker Risør på nytt, i samarbeid med Gjerstad.
9.7 2014 08:45

Ønsker ikke krav til innbyggerstørrelse

Kommunestruktur. Flertallet av rådmennene vil ikke at det skal stilles krav til innbyggertall når vi får ny kommunestruktur.
6.8 2014 08:14

Hele Sunnmøre som storkommune?

Kommunestruktur. Ålesund er i gang med kommunereform-prosessen. Rådmannen skisserer fire løsninger, som innebærer storkommune med 60.361–141.983 innbyggere.
6.8 2014 10:06

Brannsjefer avviser DSBs kritikk

Kommunestruktur. Brannsjef Hans Petter Haukø i Flatanger mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) evaluering av storbrannene er bestillingsverk.
5.8 2014 08:53

Få tror utredningsfristen holder

Kommunestruktur. Bare en drøy fjerdedel av rådmennene tror deres kommune vil ha vedtatt sammenslåing innen utgangen av 2015.
5.8 2014 08:14

Seks av ti rådmenn for sammenslåing

Kommunestruktur. Et klart flertall av rådmennene går inn for kommunesammenslåing, viser Kommunal-Rapport.nos undersøkelse. Det vil gi økt effektivitet og bedre tjenester, mener de.
30.7 2014 11:36

Rådmenn for større regioner

Kommunestruktur. Fylkeskommunen bør erstattes av større regioner etter en kommunereform, mener halvparten av rådmennene i vår undersøkelse. Bare en av ti mener den kan bestå som i dag.
1.8 2014 13:13

– Trekk forslaget om å godkjenne lån

Kommunestruktur. Ap-nestleder Helga Pedersen oppfordrer regjeringen til å trekke forslaget om at staten skal godkjenne kommunenes låneopptak de neste tre årene.
20.6 2014 14:51

Sanner vil ha spørreundersøkelser om kommunesammenslåing

Kommunestruktur. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) foreslår at kommuner som planlegger å slå seg sammen, skal gjennomføre spørreundersøkelser istedenfor mer tradisjonelle folkeavstemninger.
16.6 2014 08:47

Ordførere tror ikke på Sanner

Kommunestruktur. Påstanden om at større kommuner vil gi bedre lokaldemokrati blir ikke trodd av store deler av Ordfører-Norge, viser ny undersøkelse.
16.12 2013 08:30

Får ikke nei-folk til å stille til debatt

Kommunestruktur. To folkemøter om sammenslåing har blitt avlyst, fordi arrangørene ikke finner nei-folk som vil stille opp.
23.1 2014 08:53

Det blir folkeavstemning i Bjugn

Kommunestruktur. Et knapt flertall i Bjugn kommunestyre stemte ned ordføreren, og for en «fri» folkeavstemning om sammenslåing med Ørland.
17.12 2013 13:49

Først med tenketank om kommunereform

Kommunestruktur. KS og Fylkesmannen i Oppland er de første som setter i gang et regionalt arbeid med kommunereformen, slik kommunalminister Jan Tore Sanner inviterte til før jul.
2.1 2014 12:17

Reformvennlige rådmenn i ekspertutvalg

Kommunestruktur. To rådmenn er med i ekspertutvalget som skal vurdere kommunenes oppgaver og robusthet. De skal levere sin første rapport allerede i mars.
6.1 2014 15:10

Setter fart på kommunereformen

Kommunestruktur. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) setter fart på kommunereformen ved inngangen til 2014.
6.1 2014 10:17

Regjeringen freder fylkeskommunen

Kommunestruktur. Selv om både Frp og Høyre har programfestet nedleggelse av fylkeskommunen, sier statssekretær Jardar Jensen (H) at den ikke skal røres i kommunereformen.
23.1 2014 08:23

Het debatt om struktur i Finland

Kommunestruktur. Kommunalkomiteen har reist fra het debatt om kommunereform i Norge, til den enda hetere debatten i Finland.
22.1 2014 08:24

- Stiller gjerne i debatt om sammenslåing

Kommunestruktur. Nei-siden avviser at de ikke vil stille til debatt om kommunesammenslåing i Bjugn og Ørland.
27.1 2014 08:22

Strukturdebatt i 302 kommuner

Kommunestruktur. Det pågår nå debatt om og utredninger av kommunestrukturen i mer enn to tredeler av kommunene. Her får du den totale oversikten.
12.2 2014 17:27

Kommunesammenslåing er svaret. Hva er spørsmålet?

Kommentar. Regjeringen vil ruste kommunesektoren for framtida ved å lage større kommuner. Men det spørs om det ikke må bli krise for både rekruttering og tjenesteyting før småkommunene er med frivillig.
24.1 2014 14:47

Til kamp mot reformen

Kommunestruktur. Fagforbundet og småkommunene har funnet hverandre i kampen mot tvangssammenslåing av kommuner og den nye kommunereformen. Nå skal de legge en strategi mot reformen.
23.1 2014 16:02

Senterpartiets nye EU-sak

Kommentar. Regjeringens kommunereform kan bli en ny EU-sak for Senterpartiet i de kommende to valgene, hvis partiet nå klarer å komme på offensiven.
17.1 2014 11:35

Reform også for storbyene

Kommunestruktur. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og Oslo-representant Jan Bøhler (Ap) var enige i spørretimen i dag: Kommunegrensene må endres også i storbyområdene.
15.1 2014 14:14

Ser til Danmark og Finland

Kommunestruktur. Når regjeringens ekspertutvalg i dag starter arbeidet med å finne kriterier for en kommunereform, vil de se til Finland, Danmark og en mer enn 20 år gammel norsk utredning.
14.1 2014 11:32