• Fra redaksjonen:

  Fikk du med deg det som skjedde i kommunesektoren denne uka? Her er en oversikt over de viktigste og mest interessante artiklene vi har brakt de siste dagene. Oversikten er åpen for alle.

Siste meninger

Kommunal Rapport

Vær oppdatert - få nyhetene på e-post

 • Økonomi:

  Advokat John Christian Elden har bedt Økokrim etterforske mulig korrupsjon i Alstahaug kommune etter tomtesalg under markedspris til hotellet hvor ordføreren har en lederstilling.

 • Jus:

  Bergens-ordfører Trude Drevland (H) ble i går omtalt i underslagssaken som pågår mot hennes ektemann i Berges tingrett.

 • Quiz:

  Rockehus, svømmehus, rådhus og veldig gamle hus. Det er dårlig vær ute, så denne uka holder quizen seg for det meste innendørs. Men ikke bare der. Lykke til!

Et år preget av uro rundt Rock City til tross, resultatet i Namsos ble langt bedre enn de to foregående kriseårene, ifølge urevidert regnskap.

Økt eiendomsskatt gir kjemperesultat i Finnmark-kommunen. Samlet økte inntektene med over 10 prosent. Men gjelda fortsetter også å skyte i været.

De er nabobyer og diskuterer sammenslåing. Men økonomisk kunne resultatene i Stavanger og Sandnes knapt vært mer forskjellige i fjor.

Etter sju år har endelig Narvik kvittet seg med underskuddet som Terra-skandalen påførte kommunen. Nå blir kommunen også slettet fra Robek.

Først tapte kommunen sykehuskampen mot Molde. Nå kan Kristiansund igjen havne på Kommunaldepartementets svarteliste, etter det største underskuddet i nyere tid.

Flommen rammet Odda hardt – og blåste opp kommuneregnskapet. Omsetningen økte med hele 13 prosent i fjor, viser de ureviderte regnskapstallene.

Stilling ledig

 

Nyttige tjenester

Nyttige tjenester

Byer i Norge

Link
Det er 102 steder i Norge som etter politiske vedtak betegnes som by.

Ordførerleksikon

Link
Oversikt over alle landets ordførere. Hvem er de og hva er deres interesser?

Norske rådmenn

Link
Her finner du oversikt over hvem som er rådmann i alle norske kommuner.
 • Samferdsel:

  De statlige transportetatene vil ha flere byer med på bymiljøavtaler i sitt første samlete innspill til ny Nasjonal transportplan (NTP). KS er godt fornøyd.

 • Økonomi:

  Amerikansk investor trakk seg. Nå selger Porsanger-politikerne rådhuset for å sikre at cruiseprosjektet blir realisert.

 • :

  Helsestasjoner i Norge merker økt pågang etter at en 18 måneder gammel tysk gutt døde av meslinger denne uken. Mange vaksineskeptikere har endret mening.

 • Leverandørdatabasen:

  Ordføreren signerte selv regningen da kommunetoppene spiste og drakk på hotellet han eier. Hotellet har årlig fått utbetalt rundt 350.000 kroner fra kommunen. BI-professor vil ha gransking.

 • Politikk:

  Slik takler ordførerne hverdagen som kommunens fremste representant. Vi har valgt ut gode råd fra 100 ordførere i vår undersøkelse.

 • Resultatbørsen:

  Et år preget av uro rundt Rock City til tross, resultatet i Namsos ble langt bedre enn de to foregående kriseårene, ifølge urevidert regnskap.

 • Åpenhet:

  Lovgiver har ikke gjort det enkelt med innsyn i databaser fra kommuner og andre som er underlagt offentlighetsloven. Det mente sivilombudsmann Aage Thor Falkanger på "NM i åpenhet" onsdag.

 • Økonomi:

  Nye kunder strømmet til KLP i 2014, etter at konkurrentene trakk seg fra det offentlige pensjonsmarkedet, viser selskapets årsrapport.

Ni av ti kommuner har startet arbeidet med kommunereformen, men tempo og intensitet varierer kraftig. Sjekk vårt oppdaterte kart her.

Geir Vinsand i NIVI analyse anbefaler politikerne i Grenland-distriktet å slå sammen hele sju kommuner til én. Det trenger ikke ødelegge kulturen på småstedene, hevder han.

– Fylkesmannen må komme ut til hver enkelt kommune og hjelpe oss ordførere med å få fotfeste når det gjelder kommunereformen, sier ordfører Harald Adolfsen i Værøy.

Med Fagforbundet i spissen, varslet LO Kommune kamp mot kommunereformen på sin store konferanse i dag. De vil med i lokale utredninger.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland tror muligheten for Oslo-status vil være en gulrot for å danne storkommuner i Akershus.

En storkommune på Hadeland kan bli betraktelig mindre etter at et knapt flertall i formannskapet i Jevnaker heller ønsker å se mot Ringerike.

250 kommuner er i gang med kommunereformen: Utredning av struktur er vedtatt, pågår eller er ferdig.

I en ny meningsmåling svarer 52 prosent at de er positive til kommunesammenslåinger. Bare 27 prosent sier de er negative.

De siste videoene

 • Politikk:

  Regjeringen må se til Sveriges modell med selvbosetting og Danmarks kommunetvang for at norske kommuner skal bosette flere flyktninger, mener SVs Karin Andersen.

 • Administrasjon:

  Over 200 kommuner som scorer dårlig på Forbrukerrådets servicetester får nå brev om hvordan de kan informere bedre om prisen på tjenester. Sjekk servicen i din kommune.

 • Plan og stedsutvikling:

  Kommunene jobber for dårlig med samfunnssikkerhet og beredskap, fastslår DSB i sin årlige kommuneundersøkelse.

 • Kommunestruktur:

  Et opplegg for innbyggerundersøkelser ble i dag et nytt bidrag i verktøykassa for kommunereformen.

 • Resultatbørsen:

  Økt eiendomsskatt gir kjemperesultat i Finnmark-kommunen. Samlet økte inntektene med over 10 prosent. Men gjelda fortsetter også å skyte i været.

 • Resultatbørsen:

  De er nabobyer og diskuterer sammenslåing. Men økonomisk kunne resultatene i Stavanger og Sandnes knapt vært mer forskjellige i fjor.

 • Økonomi:

  Halve Kommune-Norge faller i folketall. Veksten kommer i kommuner som allerede er store – med noen unntak. Her er hele lista over befolkningsveksten i fjor.

 • Kultur:

  Fylkeskommunene får 103 millioner kroner til å sette i stand fredede bygninger i privat eie over hele landet.

 • Ukas leder:

  Den nye rådmannen i Sykkylven inviterte alle ansatte på stressmestringskurs. Selv skrur hun av e-postvarslingen på smarttelefonen i fritiden. – Jeg har blitt flinkere til å kople av, sier May Helen Molvær Grimstad.

 • Skole:

  Oslo kommune er blant de første i landet med et eget undervisningsopplegg for å forebygge radikalisering. I løpet av en dobbeltime skal lærerne avsløre ekstremister.

 • Innkjøp:

  Hele 86 kommuner og 7 fylker har blitt felt av KOFA for brudd på reglene om offentlige anskaffelser siden januar 2013. Her finner du hele oversikten.

 • Politikk:

  Regjeringen vil endre foreldrebetalingen i barnehagene, men møter motstand. LO mener forslaget bryter med arbeidslinjen og gjør det dyrere å ha barn i barnehage.

Kjøp pdf-versjon av papirutgaven

Ukas leder

Blogger om Kommune-Norge er en samling
innlegg fra eksterne blogger

Blogger om Kommune-Norge

Blogger om Kommune-Norge er en samling innlegg fra eksterne blogger
 • Bakgrunnen er en utfordring jeg hadde på bloggen min for noen uker siden. Politikerne kan få karantene og saksforbud når de begynner i ny jobb. Nå vurderer byrådet å innføre karanteneregler også for de administrative...
 • Fremskrittspartiet har i regjering levert det beste samferdselsbudsjettet i nyere tid. Vedlikeholdet av riksveiene har økt med nesten 50 prosent siden FrP kom i regjering, og dette kommer selvsagt også Østfold til gode...
 • Tirsdag var en viktig merkedag for oss som er opptatt av forenkling, forbedring og digitalisering av offentlig sektor. Da tok NAV, som første store statlige etat, i bruk den nye digitale postkasseløsningen for digital...
 • Bedre infrastruktur og kollektivtrafikk er viktig. Med borgerlig flertall har vi fått til en kraftig vekst i bevilgningene til både vei og jernbane. Blant annet vil vedlikeholdsetterslepet på vei og jernbane bli...
 • Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0 Manglende tiltak for frisk luft betyr at vi står foran en ny vinter med giftlokk i Bergen. Allerede i dag er luften helsefarlig på Danmarksplass. Akkurat nå er...

Jobbytter i
kommunene

Rockehus, svømmehus, rådhus og veldig gamle hus. Det er dårlig vær ute, så denne uka holder quizen seg for det meste innendørs. Men ikke bare der. Lykke til!