• :

  Rådmann må betale tilbake to ekstra månedslønner som hun fikk i kompensasjon for merarbeid. Forhandlingsutvalget får kritikk fra et enstemmig kommunestyre.

 • :

  Barneminister Solveig Horne (Frp) legger nå ut på norgesturné i et nytt forsøk på å overtale kommunene til å bosette flere flyktninger.

 • Økonomi:

  Vekstkommune skal helt opp i gjeldstoppen i løpet av fire år, med en drift som vaker rundt null.

Siste meninger

Kommunal Rapport

Vær oppdatert - få nyhetene på e-post

199 kommuner er i gang med å utrede sammenslåing, eller de planlegger å gjøre det, viser vårt reformkart. I løpet av høsten skal alle begynne å utrede.

Geir Vinsand i NIVI analyse anbefaler politikerne i Grenland-distriktet å slå sammen hele sju kommuner til én. Det trenger ikke ødelegge kulturen på småstedene, hevder han.

– Fylkesmannen må komme ut til hver enkelt kommune og hjelpe oss ordførere med å få fotfeste når det gjelder kommunereformen, sier ordfører Harald Adolfsen i Værøy.

Med Fagforbundet i spissen, varslet LO Kommune kamp mot kommunereformen på sin store konferanse i dag. De vil med i lokale utredninger.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland tror muligheten for Oslo-status vil være en gulrot for å danne storkommuner i Akershus.

En storkommune på Hadeland kan bli betraktelig mindre etter at et knapt flertall i formannskapet i Jevnaker heller ønsker å se mot Ringerike.

I en ny meningsmåling svarer 52 prosent at de er positive til kommunesammenslåinger. Bare 27 prosent sier de er negative.

Stilling ledig

 

Nyttige tjenester

Nyttige tjenester

Byer i Norge

Link
Det er 102 steder i Norge som etter politiske vedtak betegnes som by.

Ordførerleksikon

Link
Oversikt over alle landets ordførere. Hvem er de og hva er deres interesser?

Norske rådmenn

Link
Her finner du oversikt over hvem som er rådmann i alle norske kommuner.
 • :

  21 ordførere og KS svarer på Erna Solbergs brev om å arrangere lokale møter om radikalisering, ved å invitere henne på en egen konferanse i januar. Det etterlyses også penger.

 • Kommuneprofilen:

  IT-leder Elin Wikmark Darell i Stjørdal og Værnes-regionen ble Kommuneprofilen 2014. Nå kan du være med å bestemme hvem som skal bli årets kommuneprofil.

 • :

  Forhandlingsutvalget i Sandøy ga egenhendig rådmannen to månedslønner i kompensasjon for «merarbeid». Etter to runder i kontrollutvalget legges avtalen i kveld fram til behandling i kommunestyret.

 • Økonomi:

  Time veks raskt – men trass auka finansutgifter skal netto driftsresultat bli langt betre neste år, syner budsjettframlegget frå rådmannen.

De siste videoene

 • :

  Fastboende ble onsdag evakuert etter nye målinger i området ved det skredutsatte fjellet Mannen i Romsdal. En skredekspert tror regn vil utløse ras i løpet av kort tid.

 • :

  Helsedirektoratet anbefaler kommunene å velge fulldigitale løsninger basert på internettkommunikasjon (IP), når de i løpet av få år må skifte ut analoge med digitale trygghetsalarmer.

 • Åpenhet:

  Kommunaldepartementets lovforslag om utsatt offentlighet for uferdige revisjonsrapporter er for vagt, mangler empiri og strider mot intensjonene i offentlighetsloven, mener presseorganisasjonene.

 • Kommunestruktur:

  Sandefjord, Andebu og Stokke satser på å bli kommunereformens første nye kommune. Mandag og tirsdag var et utvidet forhandlingsutvalg samlet i Oslo.

 • Innkjøp:

  Hele 86 kommuner og 7 fylker har blitt felt av KOFA for brudd på reglene om offentlige anskaffelser siden januar 2013. Her finner du hele oversikten.

 • Plan og stedsutvikling:

  Økonomisk vekst og god klimapolitikk går godt sammen. Kompakte byer er en del av klimaløsningen, mener regjeringen som lanserer en grønn bypolitikk som satsingsområde.

 • :

  Ingen kommuner har fattigere politikere enn innbyggere. Men forskjellen mellom gjennomsnittet av inntekten til folkevalgte og innbyggere varierer sterkt fra kommune til kommune. Sjekk din kommune her.

Kjøp pdf-versjon av papirutgaven

Ukas leder

Blogger om Kommune-Norge er en samling
innlegg fra eksterne blogger

Blogger om Kommune-Norge

Blogger om Kommune-Norge er en samling innlegg fra eksterne blogger
 • Gjesteblogginnlegg hos Atea. Publisert  15/10/14 — SKOLE Det meste av samfunnet er i ferd med å bli heldigitalisert, men digitalisering av skolen har det vært lite fokus på. Det er snart 200 år siden den teknologien...
 • I dag har altså Høgre-FrP-regjeringa vore i sving i eitt år. Jøss. Tenk det. Eitt år i regjering. Det hadde eg i alle fall ikkje trudd kom til å skje då eg meldte meg inn i partiet for 15 år sidan (huff,  eg er...
 • Etter at jeg gikk ut av styret i TrønderEnergi og ble valgt som leder av bedriftsforsamlingen, har jeg møte og talerett i styremøtene. Jeg deltar ikke på hvert møte, men denne uken valgte jeg å være med på...
 • De siste dagene denne uken har jeg ikke hatt så mange avtaler, men kommunal økonomi og konsekvenser av nødvendig nedskjæring, ligger alltid i tankene. Det er også viktigste tema når en medpolitiker eller noen i...
 • Ap og SV tar debatten: "Dagens utfordring i Oslo kommune er uoversiktlige kommunale systemer og organiseringer med omfattende byråkrati. Ansvaret for ulike oppgaver er splittet opp, slik at det er vanskelig å vite hvem...

Jobbytter i
kommunene

 • Ny stilling: Oppvekstsjef, Selbu
  Stilling i dag: Rektor
 • Ny stilling: Direktør, Alta næringsforening
  Stilling i dag: Avdeling for samfunnsutvikling, Alta kommune
 • Ny stilling: Virksomhetsleder for psykisk helse og rus
  Stilling i dag: Prosjektleder
 • Ny stilling: Rådmann i Bjerkreim
  Stilling i dag: Kommunalsjef for oppvekst
 • Ny stilling: Rådmann i Eid
  Stilling i dag: Utdanningsdirektør
 • Ny stilling: Prosessveileder, Fylkesmannen i Aust-Agder
  Stilling i dag: Rådmann i Ålesund
 • Ny stilling: Kommunalsjef for plan og forvaltning i Finnøy kommune
  Begynner i stillingen: 5. september 2014
 • Ny stilling: Leder av krisesenteret for Midt-Troms
  Stilling i dag: Innen psykisk helsevern i Målselv kommune
  Begynner i stillingen: 1. august 2014
 • Ny stilling: Enhetsleder for teknisk etat, Hamarøy
  Stilling i dag: The Quartz Corp
 • Ny stilling: Rådmann i Nesna
  Stilling i dag: Konstituert rådmann i Nesna
 • Ny stilling: Rådmann i Skien
  Stilling i dag: Rådmann i Kragerø
 • Ny stilling: Rådmann i Haugesund
  Stilling i dag: Administrerende direktør i Haugesund Boligbyggelag
 • Sosialtjeneste:

  Inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) skal møte ordførere over hele landet for å stimulere til bosetting. Første møte er i Bodø i morgen.

 • Kultur:

  Siden 2007 har eldre på institusjon fått kulturelle opplevelser fra profesjonelle aktører. Nå vil regjeringen kutte de 30 millionene som går til Den kulturelle spaserstokken.

 • Åpenhet:

  Bodø kommune har ikke ennå endret reglene for ansattes ytringer, ett år etter at en fastlege urettmessig fikk refs. – Kritikkverdig og sendrektig, sier legen.

 • Debatt:

  Skal me få ei storstilt samanslåing av små kommunar, må regjeringa ikkje berre gi stimuleringsmidlar, men også redusera subsidieringa av småkommunane og signalisera dette tydeleg.

 • Politikk:

  Heldagsskolen er den neste store reformen Bård Vegar Solhjell (42) vil kjempe for fra nestlederplassen i SV.