• Oppvekst:

  I løpet av en halvårsperiode ble kommunene nektet akuttplassering for 57 barn. – Bufetat region sør sikrer ikke faglig forsvarlighet ved utøvelse av bistandsplikten, konkluderer Fylkesmannen i Aust-Agder.

 • Arbeidsliv og ledelse:

  Den profilerte advokaten Carl Bore skal føre saken for den tidligere byggesakslederen i Halden, når arbeidsrettssaken hans skal prøves for retten i februar neste år.

 • Lønnsoppgjør:

  Dersom partene i de private barnehagene ikke blir enige, kan en eventuell streik først starte tirsdag.

Siste meninger

Kommunal Rapport

Vær oppdatert - få nyhetene på e-post

 • Skole:

  Nesten tre av fire unge under 30 år mener bygg- og anleggsfag har lav status, viser en undersøkelse.

 • Quiz:

  Hva får du om du kombinerer skoledusjing, svensk valg og en ordfører i Sogn og Fjordane? Svar: Ukas mest kommunale quiz

 • Økonomi:

  Politikerne i Elverum gjør om på vedtak om å kutte i eiendomsskatten. Råutkastet til budsjett fra rådmannen viser at kommunen får store økonomiske problemer uten de ekstra inntektene.

Kommunereformen er vedtatt i Stortinget. Fra høsten må alle kommuner utrede sammenslåing. 110 er i gang allerede – nesten dobbelt så mange som i april.

Geir Vinsand i NIVI analyse anbefaler politikerne i Grenland-distriktet å slå sammen hele sju kommuner til én. Det trenger ikke ødelegge kulturen på småstedene, hevder han.

– Fylkesmannen må komme ut til hver enkelt kommune og hjelpe oss ordførere med å få fotfeste når det gjelder kommunereformen, sier ordfører Harald Adolfsen i Værøy.

Med Fagforbundet i spissen, varslet LO Kommune kamp mot kommunereformen på sin store konferanse i dag. De vil med i lokale utredninger.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland tror muligheten for Oslo-status vil være en gulrot for å danne storkommuner i Akershus.

En storkommune på Hadeland kan bli betraktelig mindre etter at et knapt flertall i formannskapet i Jevnaker heller ønsker å se mot Ringerike.

I en ny meningsmåling svarer 52 prosent at de er positive til kommunesammenslåinger. Bare 27 prosent sier de er negative.

Stilling ledig

 

Nyttige tjenester

Nyttige tjenester

Byer i Norge

Link
Det er 102 steder i Norge som etter politiske vedtak betegnes som by.

Ordførerleksikon

Link
Oversikt over alle landets ordførere. Hvem er de og hva er deres interesser?

Norske rådmenn

Link
Her finner du oversikt over hvem som er rådmann i alle norske kommuner.
 • Helse:

  Helseministeren vil lage en ny folkehelsemelding fordi han synes meldingen som kom i fjor, er for lite opptatt av psykisk helse.

 • Oppvekst:

  I en privat barnehage i Oslo får barnehagebarna alt fra russisk kongekrabbe til kalveentrecôte med gåseleversaus.

 • Økonomi:

  4 prosent av inntektene i Bergen skal komme fra eiendomsskatt framover. Det redder budsjettbalansen og dekker rentene på nye lån. Kommunen planlegger nemlig å øke gjelda med over 40 prosent de neste fire årene.

 • Administrasjon:

  IKT-Norge har sett på kommunale digitale tjenester. Utviklingen siden 2011 har vært skuffende dårlig, mener interesseorganisasjonen.

De siste videoene

 • :

  KS har kåret de beste eKommunene. Se hvem som vant og les begrunnelsene.

 • Oppvekst:

  Det er færre barn som tigger i Oslo enn for få år siden, ifølge Uteseksjonen i Velferdsetaten.

 • Energi og miljø:

  Flertallet i Bergen bystyre har vedtatt å innføre køprising i byen. Det er klart etter at opposisjonspartiene overkjørte byrådspartiene onsdag ettermiddag.

 • Energi og miljø:

  Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) i Oslo utreder et forslag om å gjøre om det midtre av de tre feltene på E18 til et eget miljøfelt for elbiler og næringstrafikk.

 • Økonomi:

  Venstre og KrF varsler at oljepengebruken blir et tema i forhandlingene om neste års statsbudsjett. Begge partiene ønsker en innstramming av handlingsregelen.

Kjøp pdf-versjon av papirutgaven

Ukas leder

Blogger om Kommune-Norge er en samling
innlegg fra eksterne blogger

Blogger om Kommune-Norge

Blogger om Kommune-Norge er en samling innlegg fra eksterne blogger

Jobbytter i
kommunene

 • Ny stilling: Kommunalsjef for plan og forvaltning i Finnøy kommune
  Begynner i stillingen: 5. september 2014
 • Ny stilling: Leder av krisesenteret for Midt-Troms
  Stilling i dag: Innen psykisk helsevern i Målselv kommune
  Begynner i stillingen: 1. august 2014
 • Ny stilling: Enhetsleder for teknisk etat, Hamarøy
  Stilling i dag: The Quartz Corp
 • Ny stilling: Rådmann i Nesna
  Stilling i dag: Konstituert rådmann i Nesna
 • Ny stilling: Rådmann i Skien
  Stilling i dag: Rådmann i Kragerø
 • Ny stilling: Rådmann i Haugesund
  Stilling i dag: Administrerende direktør i Haugesund Boligbyggelag
 • Ny stilling: Leder av Stormen bibliotek i Bodø
  Stilling i dag: Prosjektleder i avfallsselskapet Iris
 • Ny stilling: Sjef for Sogn brann og redning IKS
  Stilling i dag: avdelingsleder for Sogn brann og redning IKS
 • Ny stilling: Kultursjef i Stjørdal
 • Ny stilling: Oppvekstsjef i Stjørdal
  Stilling i dag: Sektorsjef for oppvekst i Selbu
 • Ny stilling: Leder av Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter
  Stilling i dag: Rådgiver ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo
 • Ny stilling: Personalsjef i Nesna
  Stilling i dag: Seniorkonsulent ved Høgskolen i Nesna
 • Økonomi:

  August ble en elendig skattemåned, med lavere inntekter enn i fjor. Her kan du sjekke skattetallene for din kommune så langt i år.

 • Energi og miljø:

  Interessen for å bygge småkraftverk har tørket ut, viser en oversikt over antall søknader til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

 • Helse:

  22 vitner skal forklare seg i retten om omsorgstilbudet til en 83 år gammel kvinne som frøs i hjel utenfor sin egen leilighet i Oslo.

 • Debatt:

  Skal me få ei storstilt samanslåing av små kommunar, må regjeringa ikkje berre gi stimuleringsmidlar, men også redusera subsidieringa av småkommunane og signalisera dette tydeleg.

 • Helse:

  Politiet har henlagt saken mot Lillehammer kommune etter at en rullestolbruker trillet utfor en trapp ved et bo- og omsorgssenter og døde.

Hva får du om du kombinerer skoledusjing, svensk valg og en ordfører i Sogn og Fjordane? Svar: Ukas mest kommunale quiz