• Arbeidsliv og ledelse:

  Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied fastslår at streiken fortsatt er et faktum etter mandagens møte hos Riksmekleren.

 • Økonomi:

  Nord-Troms havner på bunn i NHOs Kommune-NM, og regnes som landets minst attraktive område for næringslivet. Årsaken er kompleks, sier NHOs regiondirektør Trond Skotvold.

 • Sosialtjeneste:

  KS mener at arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) konkluderer på forhånd om å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelp fra nyttår.

Siste meninger

Kommunal Rapport

Vær oppdatert - få nyhetene på e-post

Her er den endelige tabellen for Kommunebarometeret 2014, med plasseringer også innen de viktigste sektorene.

Kommunebarometeret rangerer alle kommunene mot hverandre. Her ser du hvem som kommer best ut i hvert enkelt fylke.

Flere kommuner faller eller stiger ganske mye fra den foreløpige til den endelige utgaven av Kommunebarometeret. Hvorfor er det slik?

I fjor måtte Høylandet dele topplassen i Kommunebarometeret med Lom. Nå skiller det en hårsbredd mellom de to – som igjen er best i Kommune-Norge.

Her får du mer informasjon om metoden vi har brukt for å lage Kommunebarometeret for femte gang. Her lister vi også alle nøkkeltall som er med i rangeringen.

Jobbmarkedet

 

Nyttige tjenester

Nyttige tjenester

Byer i Norge

Link
Det er 102 steder i Norge som etter politiske vedtak betegnes som by.

Ordførerleksikon

Link
Oversikt over alle landets ordførere. Hvem er de og hva er deres interesser?

Norske rådmenn

Link
Her finner du oversikt over hvem som er rådmann i alle norske kommuner.
 • Energi og miljø:

  Norske elbilister er villige til å betale for flere kommunale ladestasjoner, viser Norsk Elbilforenings undersøkelse.

 • Åpenhet:

  Bare 21 prosent av kommunene med Facebook-sider brukte disse til å varsle innbyggerne om terrortrusselen.

 • Administrasjon:

  Rådmenn stortrives i jobben, og åtte av ti tror de har samme jobb om ett år, viser Kommunal-Rapport.nos undersøkelse. Gro Herheim i Svelvik liker jobben svært godt til tross for mistillitsforslag.

 • Arbeidsliv og ledelse:

  Fire av ti rådmenn jobber over 50 timer i uka. Rådmann Ingvild Hjelmtveit i Meland er opptatt av å levere.

Kommunereformen er vedtatt i Stortinget. Fra høsten må alle kommuner utrede sammenslåing. 110 er i gang allerede – nesten dobbelt så mange som i april.

Kommunalministeren er meget fornøyd med at det har kommet til 50 nye kommuner som utreder kommunesammenslåing. Sjekk statusen for alle kommunene her.

Kommunereformen har fått sin første sammenslåingsprosess. Onsdag starter forhandlingene mellom Stokke og Sandefjord. Andebu er også med, foreløpig med en armlengdes avstand.

Ap-nestleder Helga Pedersen oppfordrer regjeringen til å trekke forslaget om at staten skal godkjenne kommunenes låneopptak de neste tre årene.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) foreslår at kommuner som planlegger å slå seg sammen, skal gjennomføre spørreundersøkelser istedenfor mer tradisjonelle folkeavstemninger.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) er fornøyd med at Ap støtter store deler av kommunereformen, men liker dårlig at nestleder Helga Pedersen kaller det en tvangsreform.

Det borgerlige flertallet på Stortinget konkretiserer regjeringens forslag til kommunereform i innstillingen som ble formelt ferdig i dag.

 • Sosialtjeneste:

  Statsråd Robert Eriksson (Frp) vil skjerpe kravene til personer som får sosialhjelp. De skal ikke lenger bare kunne sitte hjemme og motta trygd.

 • Kommunestruktur:

  Kommunereformen er vedtatt i Stortinget. Fra høsten må alle kommuner utrede sammenslåing. 110 er i gang allerede – nesten dobbelt så mange som i april.

 • Politikk:

  Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) i Oslo ber folk slutte å forvente at muslimer skal ta avstand fra terror. – Vi må gå ut fra at de fleste er mot det, sier han.

 • Debatt:

  Skal me få ei storstilt samanslåing av små kommunar, må regjeringa ikkje berre gi stimuleringsmidlar, men også redusera subsidieringa av småkommunane og signalisera dette tydeleg.

De siste videoene

 • Kommentar:

  Etter sommerferien venter mange ubehagelige valg rundt om i Kommune-Norge. Høsten kan gi de tøffeste kuttrundene på mange år. Det er ingen grunn til å tro på drahjelp fra regjeringen.

 • Innkjøp:

  Hele 86 kommuner og 7 fylker har blitt felt av KOFA for brudd på reglene om offentlige anskaffelser siden januar 2013. Her finner du hele oversikten.

 • :

  Vadsø-politiker Bernt-Aksel Jensen (Ap) gir «tafatte» kommunerepresentanter skylden for bunnplassering på Kommunebarometeret.

 • Økonomi:

  Innvandrere hadde lavere inntekt enn resten av befolkningen i 2012, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

 • Arbeidsliv og ledelse:

  Ved inngangen til 2014 utgjorde innvandrerbefolkningen i Norge 633.091, svarende til 12,4 prosent av folketallet. På landsbasis er over halvparten mellom 15 og 74 år sysselsatt, men variasjonen fra kommune til kommune er stor.

 • Politikk:

  Bydeler som ønsker å delta i debatten om hvorvidt hovedstaden skal innføre tiggeforbud, må bruke sommerfullmakten for å uttale seg.
  – Rimelig teit, mener bydelsutvalgsleder Elin Horn Galtung (H).

 • :

  Verken kommunen eller entreprenøren er erstatningsansvarlig etter at 300.000 kubikkmeter kvikkleire raste ut i fjorden i Lyngen i 2010, konkluderer Nord-Troms tingrett.

 • Pleie og omsorg:

  Å forske på demente på sykehjem bør få samme status som forsking av hjertesyke på sykehus, mener en strategigruppe nedsatt av Helsedepartementet.

 • :

  Kommunal Rapport tar sommerferie fra fredag 11. juli. Vi er tilbake med oppdaterte nyheter her på Kommunal-Rapport.no mandag 28. juli. Vi ønsker alle våre lesere og annonsører en god sommer!

 • Oppvekst:

  – Vi har ikke tatt inn over oss hva konsekvensen av ungdomsstraffen kan bli, men det er ingen tvil om at staten må bli med på å ta ekstrakostnadene, sier rådmann Ingunn Austheim i Steinkjer.

 • Politikk:

  Etter at leverandøren Bjørn Bygg innrømmer å ha overfakturert Lenvik kommune med 100.000 kroner forventer flere lokalpolitikere oppfølging. – Vi må til bunns i om det er flere feilutbetalinger, mener Tor Aune (Ap).

 • Skole:

  Lærerne i Singapore bruker dobbelt så mye tid på å holde ro og orden i klasserommet som norske lærere.

Kjøp pdf-versjon av papirutgaven

Ukas leder

 • Knut Dukane tror han får nytte av erfaringer fra rådmannsjobben når han skal spille prest i utendørsstykket «12 lod sølv» i juli.

Blogger om Kommune-Norge er en samling
innlegg fra eksterne blogger

Blogger om Kommune-Norge

Blogger om Kommune-Norge er en samling innlegg fra eksterne blogger
 • Energi og miljø:

  Statens vegvesen slutter med å bruke sprøytemidler langs norske veier. Nå skal det istedenfor klippes der det før ble sprøytet. Avgjørelsen utløser trampeklapp hos naturvernere.

 • Politikk:

  Arbeids- og sosialdepartementet har delvis utsatt fristen for høringen om endringene i arbeidsmiljøloven. Utsettelsen gjelder imidlertid ikke forslagene om midlertidig ansettelse.

 • Administrasjon:

  Justisdepartementet har ikke fått inn et eneste tilbud i konkurransen om å evaluere offentlighetsloven. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt, som var med på å lage loven, forstår forskerne godt.

 • Skole:

  16 prosent av norske ungdomsskolelærere har ikke fått noen formelle tilbakemeldinger på hvordan de gjør jobben sin. Det vil regjeringen ha slutt på.

 • Innkjøp:

  Bjørn Bygg AS innrømmer å ha fakturert Lenvik kommune for mer enn det var grunnlag for, men bruker likevel ordet «tøv» om rapporten som avdekker overfaktureringen.

Tigging. Men også en fredselskende ordfører, en engasjert partileder og en skuffet fylkesordfører har en rolle i ukas quiz. Lykke til!