• Økonomi:

  Brannen i Flatanger kostet rundt 10 millioner kroner, og kommunen må ta opp kassakreditt for å betale løpende brannregninger. De venter på penger fra staten.

 • Politikk:

  Nord-Trøndelag fylkeskommune har brukt nesten 100.000 kroner på supermann-video for å promotere årsmeldingen sin. Målet er å nå nye målgrupper.

 • Kommentar:

  KS og regjeringen har fornyet samarbeidsavtalen om bosetting av flyktninger. Det betyr at tvangstruslene er lagt bort, i alle fall for nå.

Siste meninger

Kommunal Rapport

Vær oppdatert - få nyhetene på e-post

 • Skole:

  Kommunene har godkjent søknader fra 4.000 lærere som ønsker videreutdanning. 1.000 av dem får likevel avslag, fordi regjeringen bare har bevilget penger til 3.000.

 • Politikk:

  Antall ettåringer i barnehage øker med 500 i år, mens regjeringen trodde det ville bli 4.000 færre. KS ber regjeringen rette opp bommen, som koster kommunene 344 millioner kroner i år.

 • Arbeidsliv og ledelse:

  KS er ikke det ubestridte førstevalget når mediene trenger ekspertuttalelser om kommunale problemstillinger, slik organisasjonen ønsker å være. – Vi har et forbedringspotensial, medgir styreleder Gunn Marit Helgesen.

Det pågår nå debatt om og utredninger av kommunestrukturen i mer enn to tredeler av kommunene. Her får du den totale oversikten.

Ekspertutvalgets rapport setter opp en idealstørrelse på en robust kommune, som må brynes mot mulighetene for et bredt politisk flertall.

Høyre-ordførerne Thore Vestby (Frogn) og Erik Unaas (Eidsberg) mener en ekstern gruppe, Fylkesmannen og KS bør ta ledelsen i kommunereformarbeidet.

Antall kommuner bør ned mot 100, mener ekspertutvalget for kommunereformen i sin rapport.

Ordførere i referansegruppa for kommunereformen mener innbyggertall alene ikke bør avgjøre kommunestørrelsen. Geografi-kriteriet må også vektlegges.

Jobbmarkedet

 

Nyttige tjenester

Nyttige tjenester

Byer i Norge

Link
Det er 102 steder i Norge som etter politiske vedtak betegnes som by.

Ordførerleksikon

Link
Oversikt over alle landets ordførere. Hvem er de og hva er deres interesser?

Norske rådmenn

Link
Her finner du oversikt over hvem som er rådmann i alle norske kommuner.
 • Skole:

  Kommunestyret snudde. FAU-leder Frank Eastwood tilbakebetaler over 100.000 kroner som han samlet inn for å kunne saksøke Svelvik kommune for brudd på nærskoleprinsippet.

 • Administrasjon:

  Finn Ulvund sa opp som brannmester i Kragerø etter to dager. Han synes kommunen ikke tar brannvernet på alvor, og at han ble dårlig mottatt.

 • Kommunestruktur:

  Åtte øykommuner kjemper for å slippe sammenslåing. De mener dette vil være kroken på døra for livet på øya.

 • Politikk:

  Regjeringen og KS har undertegnet en samarbeidsavtale som skal få kommunene til frivillig å ta imot flyktninger som har rett til et sted å bo. Fortsatt står tusenvis uten botilbud.

Kommunene fikk et netto driftsresultat på 2,6 prosent i fjor, viser de foreløpige Kostra-tallene. Kommunene kuttet mest i administrasjon. Her finner du rangeringen for din kommune.

Netto driftsresultat ligger nå an til å bli klart dårligere for 2013 enn året før, ifølge resultatbørsen på Kommunal-Rapport.no. De siste resultatene bare forsterker den dårlige trenden. Her kan du sjekke de ureviderte resultatene for din kommune. (OPPDATERT TIRSDAG)

Netto driftsresultat i Oslo er halvert det siste året, viser regnskapstallene som byrådet la fram i dag, tirsdag.

Etter et økonomisk kriseår har Troms brukt opp langt over halvparten av disposisjonsfondet. Men enkelte fylkeskommuner har enda dårligere resultat. Her finner du tallene for din fylkeskommune.

Narvik kommune fjerner store deler av restunderskuddet etter Terra-skandalen. Om ett år håper kommunen å være i økonomisk balanse igjen.

Krisen er avblåst i Fredrikstad. Netto driftsresultat ble svakere enn i 2012 – men mye bedre enn politikerne fryktet i høst.

Endelig er kommunen à jour med regnskapet, etter 15 år på etterskudd. 2013 gjøres opp med et solid netto driftsoverskudd.

For femte år på rad ender Halden med driftsunderskudd. Trøsten er at det ikke er fullt så ille som tidligere.

Kommunal Rapport har identifisert over 82.000 leverandører til Kommune-Norge. Her finner du de 100 største og hvem de leverer hvor mye varer og tjenester til.

Grafikk: Sjekk i hvilke sektorer og bransjer din kommune bruker mest penger på.

Bensinstasjon solgte drivstoff til kommunene for 425 millioner. Aller helst skulle de solgt mer kaffe og wienerpølser.

Byggefirmaet Martin M. Bakken hadde over 80 prosent av sin omsetning fra to kommuner. Sjekk hvor mye din kommune brukte på byggebransjen her.

Konkurransen om de kommunale bankkundene hardner til. I løpet av fire år har Danske Bank gått fra å ha 4 til 33 kommunale kunder.

Aleris vokser og konkurrerer om flere sykehjem i hovedstaden. I Austevoll mener Fagforbundet at privatiseringen har ført til en mer hektisk arbeidshverdag.

Fem av seks leverandører til Kommune-Norge selger varer og tjenester for under 500.000 kroner i året. NHO utfordrer Doffin til å lage en mini-Doffin for små innkjøp.

VIDEO: At pensjon koster penger, er tallene fra KLP et levende bevis på. Se KLP-sjefens egen presentasjon av selskapet her.

De siste videoene

 • Administrasjon:

  Innovative skyløsninger kan fjerne hodebry for mange kommunale virksomheter. Men Riksarkivet har ennå ikke tatt stilling til om skytjenester hvor data lagres utenlands er i tråd med arkivloven.

 • :

  KS ber Utdanningsdirektoratet gjøre om vedtaket der de forkaster Sarpsborg kommunes måte å beregne tilskuddet til private barnehager på.

 • Etikk:

  Statsminister Erna Solberg (H) utelukker ikke at regjeringen kan avgjøre hvorvidt kommunene skal innføre reservasjonsretten.

 • Pleie og omsorg:

  En tilsynsrapport fra Fylkesmannen peker på sviktende kontrollrutiner, mangelfull rapportering og at bemanningen ikke står i forhold til behovet ved Bråset bo- og omsorgssenter, som eies av Asker og Røyken kommuner. Sykehjemmet er landets største med rundt 200 plasser.

 • Økonomi:

  Lærdal kommune får 200 millioner kroner i forsikringsutbetalinger etter storbrannen i januar. Men kommunen vil ha mer og ber nå myndighetene om 50 millioner kroner.

 • Politikk:

  Fjaler kommune lyser ut åremålsstilling som ordfører. Den rette kandidaten må like poker som metode og kunne kjøre bil og sende tekstmeldinger samtidig.

 • Økonomi:

  Tallet på tidligere barnehjemsbarns som har fått oppreisning, har kommet opp i 1.885. Beløpene fra staten og kommuner utgjør til sammen 350 millioner kroner.

 • Skole:

  Drammen utmerker seg med den laveste helsesøsterdekningen blant landets ti største kommuner, med 2.965 elever på én helsesøster.

 • Helse:

  Dersom fire av fem nordmenn øker det fysiske aktivitetsnivået, kan den årlige velferdsgevinsten bli opptil 239 milliarder kroner. Her kan du se hva som fremmer fysisk aktivitet i nærmiljøet.

 • Innkjøp:

  Elleve nye kommuner får innkjøps-smekk etter brudd på regelverket.

 • Kommunebarometeret:

  Den foreløpige utgaven av Kommunebarometeret viser at Kommune-Norge forbedret seg i fjor - men ikke overalt. Færre eldre får tjenester, og kulturtallene er dårligere. Her finner du din kommunes plassering på lista.

 • Kommunebarometeret:

  Her får du mer informasjon om metoden vi har brukt for å lage Kommunebarometeret for femte gang. Her lister vi også alle nøkkeltall som er med i rangeringen.

Lederspalten

 • Hvis du ikke gjør deg forstått og holder deg med et klart og tillitvekkende språk, blir ledelse vanskelig. Undervurder derfor ikke kommunikasjon og språkføring.

Lederloggen

Blogger om Kommune-Norge er en samling
innlegg fra eksterne blogger

Blogger om Kommune-Norge

Blogger om Kommune-Norge er en samling innlegg fra eksterne blogger
 • Kommunestruktur:

  Kart: Regjeringens ekspertutvalg foreslår å kutte antall kommuner fra dagens 428 til ned mot 100. Slik kan Kommune-Norge se ut om ekspertene får det som de vil.

 • Kommentar:

  Ekspertutvalgets rapport setter opp en idealstørrelse på en robust kommune, som må brynes mot mulighetene for et bredt politisk flertall.

 • Kommentar:

  Skal fylkeskommunen legges ned bit for bit i en lang avlivningsfase? Eller skal den bli med på reformen og lage større regioner?

 • Bernt svarer:

  Det trengs en kritisk vurdering av offentlighetsloven, blant annet for å oppklare hvilke regler som faktisk gjelder for publisering på internett, mener jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.

 • :

  Skal vi tillate at gruveavfall dumpes i norske fjorder?