• Plan og stedsutvikling:

  Økonomisk vekst og god klimapolitikk går godt sammen. Kompakte byer er en del av klimaløsningen, mener regjeringen som lanserer en grønn bypolitikk som satsingsområde.

 • Åpenhet:

  Bodø kommune har ikke ennå endret reglene for ansattes ytringer, ett år etter at en fastlege urettmessig fikk refs. – Kritikkverdig og sendrektig, sier legen.

 • Statsbudsjett:

  Det ble en krevende politisk balansekunst for KS i kommunalkomiteens høring om statsbudsjettet i dag.

Siste meninger

Kommunal Rapport

Vær oppdatert - få nyhetene på e-post

199 kommuner er i gang med å utrede sammenslåing, eller de planlegger å gjøre det, viser vårt reformkart. I løpet av høsten skal alle begynne å utrede.

Geir Vinsand i NIVI analyse anbefaler politikerne i Grenland-distriktet å slå sammen hele sju kommuner til én. Det trenger ikke ødelegge kulturen på småstedene, hevder han.

– Fylkesmannen må komme ut til hver enkelt kommune og hjelpe oss ordførere med å få fotfeste når det gjelder kommunereformen, sier ordfører Harald Adolfsen i Værøy.

Med Fagforbundet i spissen, varslet LO Kommune kamp mot kommunereformen på sin store konferanse i dag. De vil med i lokale utredninger.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland tror muligheten for Oslo-status vil være en gulrot for å danne storkommuner i Akershus.

En storkommune på Hadeland kan bli betraktelig mindre etter at et knapt flertall i formannskapet i Jevnaker heller ønsker å se mot Ringerike.

I en ny meningsmåling svarer 52 prosent at de er positive til kommunesammenslåinger. Bare 27 prosent sier de er negative.

Stilling ledig

 

Nyttige tjenester

Nyttige tjenester

Byer i Norge

Link
Det er 102 steder i Norge som etter politiske vedtak betegnes som by.

Ordførerleksikon

Link
Oversikt over alle landets ordførere. Hvem er de og hva er deres interesser?

Norske rådmenn

Link
Her finner du oversikt over hvem som er rådmann i alle norske kommuner.

De siste videoene

 • Politikk:

  Mandag overtok Martin Smith-Sivertsen (H) som byrådsleder i Bergen etter partifelle Ragnhild Stolt-Nielsen, som trakk seg i forrige uke.

 • Politikk:

  Statsminister Erna Solberg (H) ber 23 norske kommuner og byer om å innføre tiltak i kampen mot radikalisering av ungdom.

 • Økonomi:

  SV ber regjeringen kompensere kommunene for tapet av skatteinntekter i år. - Varsler ikke godt for neste års inntekter, mener 2. nestleder i kommunalkomiteen på Stortinget, Karin Andersen (SV).

 • Oppvekst:

  Barneminister Solveig Horne (Frp) vil pålegge foreldre urinprøver og meldeplikt for å hindre vold mot barn. I dag kan foreldre nekte å motta hjelp fra barnevernet.

 • Kultur:

  En rekke kjente norske kunstnere har gått sammen og krever at Lambda skrinlegges som nytt Munch-museum i Oslo. Kunstnerne reagerer særlig på at ingen i deres yrkesgruppe er blitt spurt om råd.

Kjøp pdf-versjon av papirutgaven

Ukas leder

Blogger om Kommune-Norge er en samling
innlegg fra eksterne blogger

Blogger om Kommune-Norge

Blogger om Kommune-Norge er en samling innlegg fra eksterne blogger
 • Gjesteblogginnlegg hos Atea. Publisert  15/10/14 — SKOLE Det meste av samfunnet er i ferd med å bli heldigitalisert, men digitalisering av skolen har det vært lite fokus på. Det er snart 200 år siden den teknologien...
 • I dag har altså Høgre-FrP-regjeringa vore i sving i eitt år. Jøss. Tenk det. Eitt år i regjering. Det hadde eg i alle fall ikkje trudd kom til å skje då eg meldte meg inn i partiet for 15 år sidan (huff,  eg er...
 • Etter at jeg gikk ut av styret i TrønderEnergi og ble valgt som leder av bedriftsforsamlingen, har jeg møte og talerett i styremøtene. Jeg deltar ikke på hvert møte, men denne uken valgte jeg å være med på...
 • De siste dagene denne uken har jeg ikke hatt så mange avtaler, men kommunal økonomi og konsekvenser av nødvendig nedskjæring, ligger alltid i tankene. Det er også viktigste tema når en medpolitiker eller noen i...
 • Ap og SV tar debatten: "Dagens utfordring i Oslo kommune er uoversiktlige kommunale systemer og organiseringer med omfattende byråkrati. Ansvaret for ulike oppgaver er splittet opp, slik at det er vanskelig å vite hvem...

Jobbytter i
kommunene

 • Ny stilling: Oppvekstsjef, Selbu
  Stilling i dag: Rektor
 • Ny stilling: Direktør, Alta næringsforening
  Stilling i dag: Avdeling for samfunnsutvikling, Alta kommune
 • Ny stilling: Virksomhetsleder for psykisk helse og rus
  Stilling i dag: Prosjektleder
 • Ny stilling: Rådmann i Bjerkreim
  Stilling i dag: Kommunalsjef for oppvekst
 • Ny stilling: Rådmann i Eid
  Stilling i dag: Utdanningsdirektør
 • Ny stilling: Prosessveileder, Fylkesmannen i Aust-Agder
  Stilling i dag: Rådmann i Ålesund
 • Ny stilling: Kommunalsjef for plan og forvaltning i Finnøy kommune
  Begynner i stillingen: 5. september 2014
 • Ny stilling: Leder av krisesenteret for Midt-Troms
  Stilling i dag: Innen psykisk helsevern i Målselv kommune
  Begynner i stillingen: 1. august 2014
 • Ny stilling: Enhetsleder for teknisk etat, Hamarøy
  Stilling i dag: The Quartz Corp
 • Ny stilling: Rådmann i Nesna
  Stilling i dag: Konstituert rådmann i Nesna
 • Ny stilling: Rådmann i Skien
  Stilling i dag: Rådmann i Kragerø
 • Ny stilling: Rådmann i Haugesund
  Stilling i dag: Administrerende direktør i Haugesund Boligbyggelag
 • Økonomi:

  Skatteinntektene ligger an til å bli ytterligere 500 millioner kroner lavere i kommunene enn hva regjeringen antok forrige uke. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Sjekk kommunene som ligger best og dårligst an her.

 • Ledelse og arbeidsliv:

  – Høy vikarbruk viser at kommunene operer med for lav bemanning, mener Fagforbundets leder Mette Nord. Enkelte kommuner bruker fire-fem ganger så mange vikarer som andre. Sjekk vikarbruken i din kommune her.

 • Politikk:

  Torbjørn Røe Isaksen (H) åpner for private videregående yrkesfagsskoler og «profilskoler» med spesiell faglig oppmerksomhet i enkelte fag i sitt forslag til ny friskolelov.

 • Debatt:

  Skal me få ei storstilt samanslåing av små kommunar, må regjeringa ikkje berre gi stimuleringsmidlar, men også redusera subsidieringa av småkommunane og signalisera dette tydeleg.

 • Ledelse og arbeidsliv:

  Arbeidsmiljølovens 70-årsregel bør heves til 75 år, mener Statens seniorråd. – Vi både kan og vil jobbe lenger, sier rådets leder.