Kommunalbanken

Aldri mer 100-årsflom

Da den lille bygda Kvam i Gudbrandsdalen ble rammet av to 100-årsflommer i løpet av tre år, ble den ufrivillig et symbol på Norges sårbarhet mot ekstremvær. I dag er bygda et utstillingsvindu for robuste tilpasningsløsninger med landets beste flomvern.