Kommunalbanken

Kommunale innkjøp blir grønnere i 2017

Med innskjerpelse av lov om offentlige anskaffelser stilles større miljøkrav til kommunene. Men hva betyr endringene i praksis?