Beste resultat på fem år i fattigkommune

Resultatbørsen. Nesten ingen har mindre å rutte med – men i fjor fikk kommunen likevel et knallresultat i driftsregnskapet.

Enebakk er en litt under gjennomsnittlig kommune målt i innbyggerantall, som ligger like sør for Oslo. Kommunen har lite å rutte med i utgangspunktet. Tall fra Kommunaldepartementet som Kommunal Rapport har bearbeidet, viser at Enebakks korrigerte inntekt er blant de ti laveste i landet når utbytter regnes med.

Likevel er driftsmarginen på hele 4,5 prosent i det ureviderte regnskapet som Kommunal Rapport har fått oversendt. Bare tre ganger de siste 20 årene har marginene vært bedre, ifølge Statistisk sentralbyrås oversikter. Vi må tilbake til 2011 for å finne en bedre driftsmargin i Akershus-kommunen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Les mer om partikkel og artikkelkjøp her

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.