Alle har rett til å overvære møtene

Politikerskolen 2019. Alle har en grunnlovsfestet rett til å overvære møter i politiske organer. Arbeidsmøter om budsjett mellom administrasjon og politikere er ikke noe unntak.   
Saker skal behandles i møter og de skal være åpne for innbyggerne. Politikere og administrasjon kan ikke stikke seg vekk for å forberede neste års budsjett. Illustrasjon: Sven Tveit.

– Vi skal følge loven. Selvfølgelig skal vi det, sier nyvalgt ordfører Marit Hougsrud (Sp) i Sør-Aurdal.

Kommunen har gjentatte ganger de siste årene fått en påminnelse fra Fylkesmannen om at den må følge kommunelovens regler, som skal sikre innbyggerne innsyn i politiske beslutningsprosesser.

Dette må du vite om møteoffentlighet

Hva er et møte etter kommuneloven?

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.