– Skriftlig valg av ordfører må anses som en saksbehandlingsfeil

Bernt svarer. – Jeg er enig med departementet når det legger til grunn at både valg av ordfører, varaordfører og andre folkevalgte lederverv, og ved tilsetting av rådmann, nå må skje ved åpen stemmegivning, skriver Jan Fridthjof Bernt.
Under kommuneloven 1992 ble altså bruk av skriftlig avstemning ved valg og tilsetting forankret i en særlig regel i loven, som måtte ses som en avgrenset unntaksregel fra et generelt prinsipp om åpne avstemninger, mener Jan Fridtjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: Flere kommuner har valgt sin nye ordfører ved skriftlig, hemmelig votering. Kommunaldepartementet mener dette var feil og ber kommunene vurdere valgets gyldighet, idet det vises til at endringene i kommuneloven om voteringsmåte må forstås slik at valg av ordfører skal gjennomføres ved åpen votering. KS-advokatene er ikke enig i dette, idet de mener at retten til å kreve skriftlig avstemning må oppfattes som gjeldende uskrevet rett med røtter tilbake fra 1920-tallet, og at dette fortsatt gjelder, i og med at lovgiver ikke har gitt klart uttrykk for denne retten ikke gjelder. Det fremholdes også at et eventuelt nytt valg ved muntlig avstemning av ordfører som allerede er valgt ved skriftlig valg, må anses som ugyldig.

 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.