Anmelder drapstrusler etter avliving av farlig svane

Etikk. Os anmelder drapstruslene kommunene har mottatt etter at de avlivet en svane som angrep en 16 år gammel jente.
Svanen "Havnesjefen" var Os kommune sin maskot, men etter gjentatte angrep mot mennesker ble den avlivet. Her er svanen med familien på tur. Foto: Odin Jæger, VG.

Fredag ettermiddag leverte fungerende ordfører i Os Laila Reinertsen og ordfører Marie Bruarøy anmeldelsen av drapstruslene mot kommunestyret til lensmannskontoret på Os, melder NRK.

– Det har blitt fremmet drapstrusler mot mer enn en person. Vi ser svært alvorlig på dette. Dette er offentlige personer som utfører et yrke og et verv, så det er helt uakseptabelt med slike trusler, sier fungerende lensmann i Os, Audun Hadler-Olsen til rikskringkasteren.

Truslene betegnes som grove og er fremmet på en rekke sosiale plattformer, samt over telefon og SMS. Drapstruslene kommer fra personer på flere kanter av landet.

– Vi må ha nulltoleranse for slike trusler og slå hardt ned på det, sier Reinertsen.

Knoppsvanen kjent som «Havnesjefen» har over lengre tid skapt trøbbel i havnebassenget i Os, som den anser som sitt territorium. I juni bestemte kommunen at svanen skulle avlives som følge av at den dro en barnehagejente under vann. Det ble utsatt på grunn av dyrevernere som protesterte. Imidlertid ble «Havnesjefens» skjebne et faktum da den onsdag ettermiddag gikk til angrep på en 16 år gammel jente.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.