Dårligere resultat for de tregeste

Resultatbørsen. Kommunene som ikke rakk å levere regnskapene i tide, drev dårligere enn resten, viser de endelige Kostra-tallene som nå er klare. I nesten 200  kommuner er resultatet korrigert fra mars til juni. Sjekk din kommunes resultat her.
Tysfjord er den kommunen i landet med størst oppsamlet underskudd. Nye regnskapstall viser også at driftsmarginen i fjor var enda dårligere enn hva de foreløpige Kostra-tallene fra Statistisk sentralbyrå fortalte i mars. Arkivfoto: Lisa Rypeng

Allerede i mars var det klart at Kommune-Norge samlet fikk et netto driftsresultat på 4 prosent. Det er ikke endret, selv om nå alle kommuner er med i de endelige tallene.

Blant de 16 kommunene som ikke rakk den opprinnelige regnskapsfristen, står det imidlertid langt dårligere til. Hele fem av dem drev med underskudd, og de fikk samlet et netto driftsresultat på 2,5 prosent - langt under landet for øvrig. Samlet i Kommune-Norge var det i fjor bare 21 kommuner som gikk med driftsunderskudd. 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.