Høyre i Austevoll og ordfører Morten Storebø samarbeider med Ap og vil at kommunen igjen skal drive helse- og omsorgstjenestene. Arkivfoto: Fred Ivar Utsi Klemetsen, BT/NTB scanpix

Henter bestemor hjem

Kommentar. Frp-kommunene Os og Austevoll satte med stor iver bestemor ut på anbud. Så snudde de. Hvorfor slik kuvending?
14.2 2019 10:10
Venstresiden vil garantert kaste seg over glasskårene fra utstillingsvinduet i valgkampen til høsten.

Da Terje Søviknes (Frp) tiltrådte som ordfører i Os kommune i 1999, lovet han at kommunen skulle bli et utstillingsvindu for Frp-politikk. Det ble det, med høy grad av privatisering.

Blant annet ble halvparten av plassene på Luranetunet omsorgsboliger konkurranseutsatt fra 2001, den andre halvparten ble drevet av kommunen. Private selskaper drev den ene etasjen til 2013,. Da vant kommunen anbudskonkurransen mot aktører som Aleris, Attendo og Norlandia.

Søviknes forklarte rekommunaliseringen med at kommunen i denne anbudsrunden var bedre enn de private både på pris og kvalitet, selv medregnet høyere pensjonskostnader.

– Det er bare kjekt at våre egne leverer det beste tilbudet. Det har vært en veldig bra utvikling, de har jobbet med egen organisasjon, også stimulert av konkurransen, sa han til Klassekampen i 2013.

Han bedyret at konkurransen hele tiden hadde vært det viktigste, og at den ble brukt målbevisst for å sikre best pris og kvalitet.

I Austevoll sto daværende ordfører Helge André Njåstad (Frp) i spissen for å konkurranseutsette hele eldreomsorgen i 2013, noe som var historisk i Norge. Høyre, Frp, KrF og Sp stemte for, mens Ap stemte mot. Konkret fikk nærmere 200 brukere privat levering av sykehjem, omsorgstjeneste, trygghetsalarm og matombringing.

Nå styrer Høyre sammen med Ap, og går inn for at tjenesten blir ført tilbake til kommunen. Ordfører Morten Storebø (H) sier at beslutningen er rent praktisk, basert på oppgavene som Austevoll skal løse framover.

– Kommunen driver mange andre helsetjenester, for eksempel leger, rehabilitering og fysioterapi. Strukturene blir stadig mer kompliserte, blant annet på grunn av samhandlingsreformen, og vi trenger å se tjenestene under ett. Vi skal ikke ha rigide kontrakter som står i veien for det beste for innbyggerne, forklarte han i begynnelsen av februar til Kommunal Rapport.

Det ser ut som om Høyre her er i lomma til Ap, for uttalelsene hans står i kontrast til konklusjonene i rapporten fra revisjonsselskapet KPMG som i 2017 på oppdrag fra Austevoll kommune evaluerte konkurranseutsettingen.

Der heter det at kommunen i hovedsak klarer å levere gode tjenester. Blant annet er aktivitetstilbudet til brukerne blitt bedre i perioden med konkurranseutsetting. Sykefraværet har gått ned, men lønns- og pensjonsvilkårene for de ansatte har blitt dårligere. Det er vanskelig å sikre nok sykepleiere, men det var også krevende før konkurranseutsettingen.

KPMG påpeker at netto driftsutgifter innenfor pleie og omsorg var 28 prosent av kommunens totale nettodriftsutgifter i 2012, mens det tilsvarende tallet var 25 prosent i 2016.

Rådmannen i Austevoll mener det vil koste kommunen 7,1 millioner å stå for driften selv. Hovedårsaken er forskjellige pensjonsordninger, men også forskjell i sykefravær. Samtidig er han usikker på hva en videreføring av en privat leverandør helt konkret vil innebære, og han spår at en ny, privat avtale kan bli dyrere enn dagens.

Storebø er ikke opptatt av pensjonen til de ansatte, men «innbyggernes beste.» Han mener regnestykket med en merutgift på 7,5 millioner kroner ikke stemmer. Han sier at Austevoll helt klart har spart penger på privatiseringen, men at det ikke vil koste 7,5 millioner kroner å hente tilbake tjenestene. Høyre har brutt ned kostnadene og mener regnestykket blir omtrent 1,8 millioner kroner.

– Vi sparer blant annet penger på ikke å ha en egen ansatt i administrasjonen som følger opp privatiseringen. Vi vil ta den kostnaden for å få en sømløs og effektiv tjeneste, sier han.

Venstresiden vil garantert kaste seg over glasskårene fra utstillingsvinduet i valgkampen til høsten.

Men Storebø ser ikke mørkt på det. Han påpeker at beslutningen om rekommunalisering er helt i tråd med Høyres prinsipper om at lokale politikere skal styre lokalpolitikk. Uansett er det ikke å komme ifra at Austevoll Høyre vil gjøre det vanskelig for Høyre-politikere når de skal forsvare privatisering og konkurranseutsetting i valgkampsendinger.

Frp, som fortsatt styrer i Os, slipper å forholde seg til kuvendingen. Kommunen ble med på forsøket med statlig finansiert eldreomsorg i 2016. Ved siden av å sette eldre på anbud, er det ett av hjertebarna til Frp. Dermed er Terje Søviknes, som har returnert til Os som ordfører, helgardert.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.