Bærum har satt i gang gransking etter at det ble kjent gjennom et varsel at Vitalegruppen har overfakturert kommunen. Foto: Magnus K. Bjørke

Innkjøp over styr?

Leder. Det er god grunn til å avklare innkjøp av helsetjenester i flere kommuner. Kommunal Rapport har den siste uka avslørt handel på dette området for over 100 millioner kroner – uten anbud.
9.3 2017 16:11

Hovedregelen har vært at konkurranse om alle anskaffelser skal kunngjøres, dersom verdien overstiger 500.000 kroner (terskelen ble hevet fra nyttår til 1,1 millioner). Saker på kommunal-rapport.no dokumenterer imidlertid sprik mellom hovedregelen for offentlige innkjøp og det som skjer i virkeligheten. Det kan være alvorlig. Dårlig styring på kjøp av eksempelvis private helsetjenester vil i verste fall ramme dem som absolutt trenger disse tjenestene. 

Åpenhet og anbud kan bidra sterkt til å sikre riktig pris, og ikke minst god kvalitet, på den aktuelle tjenesten. Det er til samfunnets beste, enten det gjelder vann og avløp eller helsehjelp.

Vi har forståelse for at enkeltpersoner kan ha spesielle behov, som krever unntak fra de vanlige innkjøpsreglene. Det er også åpninger i lovverket for å kjøpe tjenester direkte i noen få tilfeller. Men hensynet til enkeltbrukere og taushetsplikten må ikke bli en unnskyldning for å droppe kunngjøring.

Derfor setter Kommunal Rapport søkelys på at Asker, Spydeberg, Tjøme og Eidsberg kommuner – uten anbud – har gitt én av de største leverandørene av helse- og omsorgstjenester en inntekt på om lag 125 millioner kroner de siste fem årene. Det dreier seg om tjenester for ressurskrevende brukere med psykiske lidelser eller rusproblemer.

Samtidig vet vi at det pågår gransking i Bærum kommune, av hva som er levert av denne typen tjenester og hva det samme selskapet, Vitalegruppen, har fakturert kommunen for. Det skjer etter at bladet Kapital skrev om kritikkverdige forhold der.

Daglig leder av Vitalegruppen, Magnus Andersson, sier til kommunal-rapport.no at direkteanskaffelser fra private helseforetak har vært vanlig, men har minket med økt kompetanse i kommunene.

Fellesskapets midler må forvaltes godt. Det er lett å la seg inspirere av innkjøpssamarbeidet Vestregionen, som består av 15 kommuner utenfor Oslo. De har gått sammen for å takle det som kan være krevende for hver enkelt kommune alene.

Innkjøp krever oppdatert kompetanse. Ellers kan det gå over styr.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.