Det var på sin plass at ordfører Hedda Five Foss måtte svare for den uholdbare praksisen med lukkete møter i kontrollutvalget, mener Kommunal Rapport. Foto: Øyvind Aukrust

På høy tid med selvkritikk og ny praksis

Leder. Hun kunne ikke annet enn å beklage for kontrollutvalget at møter ikke har vært kunngjort, Skien-ordfører Hedda Foss Five (Ap). Denne saken er en viktig påminnelse når ny kommunelov nå er til behandling i Kommunaldepartementet.
1.2 2018 08:15
Det vil være nyttig for alle kommuner å spørre seg om de legger godt nok til rette for at innbyggerne skal få innsyn i politiske prosesser.

Kommunelovens formulering i dag er at enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer. Det bør ikke være til å misforstå. Det forutsetter at offentligheten får vite når og hvor slike møter skal holdes. Loven sier at disse møtene skal ha offentlig sakliste og protokoll.

Dette er bestemmelser som hører hjemme i et velfungerende lokaldemokrati. I Skien har ei gruppe oppnevnt av kommunestyret – med gruppelederne, hovedutvalgslederne, rådmannen og ordføreren som leder – hatt flere møter uten at offentligheten har fått vite det.

Ordføreren sa til Kommunal Rapport forrige uke at det ikke var ført protokoll fra møtene, men opplyste siden at det skal være tatt notater, som det vil bli framlagt protokoller på bakgrunn av. Det dreier seg om ei styringsgruppe som skal være tett på vesentlige byggeprosjekter som sykehjem, barnehage og bibliotek.

Ordføreren sa at hun ikke hadde tenkt på at disse møtene burde blitt offentliggjort. Hun innrømmer at hun ikke har vært bevisst nok. Da er det bra at lokalpressen setter søkelys på manglende åpenhet, og stiller kloke krav om offentlighet. Avisa Varden understreket på lederplass i helga at offentligheten bør vite om «tautrekking» og hvordan kommunen styrer seg selv.

Det var på sin plass at et kontrollutvalgsmedlem tok opp saken, at ordføreren måtte svare for den uholdbare praksisen og at hun tok selvkritikk der.

Nå gjelder det å følge opp. Det vil være nyttig for alle kommuner å spørre seg om de legger godt nok til rette for at innbyggerne skal få innsyn i politiske prosesser. Det er viktig å forsterke den åpenheten som er nedfelt i lovs form ved å bygge kultur for åpenhet. Men det forutsetter forståelse for hvorfor dette er viktig. Det er ikke minst fordi innbyggerne skal se hvordan politikerne skjøtter sine verv og kunne gå til valg på informert grunnlag.

Spørsmålet er om det trengs enda tydeligere lovverk for å oppnå tilstrekkelig bevissthet og ønskelig åpenhet. Dette bør vurderes og ivaretas på best mulig vis i det pågående arbeidet med ny kommunelov.

Les også:

Bred støtte til lukkete gruppeleder-møter

Den evige frykten for innsyn

 

 

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!