Kristiansand er årets attraktive by

Plan og stedsutvikling. Svolvær, Askim og Kristiansand var i finalen til å bli årets attraktive by. Kristiansand gikk av med seieren i år. Utvikling av sentrum og satsing på kultur var avgjørende.
Ordfører Harald Furre (H) avbildet i bymiljøet i Kristiansand. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Statens pris for attraktiv by 2018 er den offisielle tittelen på prisen, og juryleder er Erling Dokk Holm. Juryen mener byen har gjennomført et markant skifte i sin bypolitikk. Lokalisering av offentlige funksjoner i sentrum, satsing på kultur og høy kvalitet i boligbyggingen er noe som trekkes fram.

– Kristiansand har jobbet planmessig og godt de siste årene med å skape en attraktiv by. Det er tatt et oppgjør med en gammeldags og lite bærekraftig byutvikling. Det satses nå veldig sterkt på sentrum, og bevisstheten i byen har endret seg. Ikke bare har de hatt gode planer, det er også høy kvalitet på gjennomføringen, sier Dokk Holm i en pressemelding.

Juryen skriver i sin begrunnelse:

«Juryen viser til at utbyggingen av Rådhuset og torget er forbilledlig byplanarbeid. Her er ny arkitektur av høy kvalitet sømløst koplet på den eksiterende arkitekturarven. Juryen mener vi her ser et godt eksempel på hvordan god arkitektur kan skapes gjennom gode prosesser, modenhet og kunnskap hos bestillere.

Dette prosjektet er imidlertid ikke et unntak. Flere nye prosjekter innen bolig og næringsbygg i Kristiansand holder høy kvalitet. Juryen mener dette skyldes at kommunen har vært flink til å knytte sammen eiendomsutvikling og byutvikling, og kommunens rolle i å bygge opp under private eiendomsinvesteringer er betydelig.

Byen har lenge vært preget av en fragmentert struktur med handel i Sørlandsparken, universitetet på Gimle og boligbygging utenfor bykjernen. De senere års byutvikling i Kristiansand fokuserer på å lage bedre sammenhenger, gjennom å planlegge og legge til rette for eiendomsutvikling som binder ulike felt sammen, og det utvikles nye sentrumsnære bolig- og næringsområder. Ikke minst har Kristiansand hatt en massiv satsing på kultur som et verktøy for by- og samfunnsutvikling. Dette har resultert i et tydelig regional og nasjonalt avtrykk, og skapt en ny dynamikk i Agder.»

I fjor var det Fredrikstad som ble tildelt prisen.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!