Til topps med mange lærere

Skole. Tjodalyng skole har to lærere både i basisfagene, naturfag og kunst- og håndverk. Det mener rektor Terje Berglie er en av årsakene til at Larvik-skolen gjør det bra på skolebidragsindikatoren. 

Se innslaget i videovinduet over.

For første gang er det laget en oversikt som viser hvilke grunnskoler og kommuner som bidrar mest og minst til elevenes læring.

Målingen viser at det er store forskjeller mellom skolene. På det meste utgjør forskjellene over ett skoleår med læring.

Bakgrunnen for indikatoren er at nasjonale prøver og eksamener, som hittil er blitt brukt for å vurdere skoler, ikke tar høyde for at andre forhold enn skolenes bidrag spiller inn på resultatet.

Den nye indikatoren justerer resultatene fra nasjonale prøver og eksamener for foreldrenes innvandrerbakgrunn, utdanning og inntektsnivå.

 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.